Bộ TN&MT giải đáp kiến nghị của Hải Dương về chuyển đổi đất trồng lúa

Việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa thực hiện theo quy định tại Điều 52, Điều 58 Luật Đất đai năm 2013; Nghị định số 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa…

Ảnh minh họa: TTXVN

Bộ Tài nguyên và Môi trường mới đây đã nhận được công văn của Văn phòng Chính phủ về việc giải đáp kiến nghị của các địa phương, kèm theo bảng tổng hợp kiến nghị của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương về việc “đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục hành chính có tác động lớn về kinh tế-xã hội của các địa phương như chuyển đổi đất trồng lúa.”

Qua nghiên cứu, phía Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết ngày 15/4 vừa qua đã có công văn gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư góp ý trình Chính phủ ban hành Nghị quyết của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

Việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa thực hiện theo quy định tại Điều 52, Điều 58 Luật Đất đai năm 2013; Nghị định số 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa; Nghị định số 62/2019/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa…

Ngoài ra, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục hành chính có tác động lớn về kinh tế-xã hội của các địa phương, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề xuất với Chính phủ về các dự án đầu tư công nằm trong quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh đã được Chính phủ phê duyệt theo quy định của pháp luật đất đai, đã có quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, các dự án đầu tư công trên nếu phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất có rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất là rừng tự nhiên hoặc các dự án đầu tư công xây dựng các công trình hạ tầng, dự án trọng điểm của địa phương đã được Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương chuyển mục đích theo thẩm quyền và quy định của pháp luật thì không phải trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương.

Trường hợp phải báo cáo Quốc hội theo quy định của pháp luật đất đai, pháp luật về lâm nghiệp và pháp luật về đầu tư thì phải trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương.