Bộ Nông nghiệp động viên ngư dân tiếp tục bám biến sản xuất bình thường

Bộ NN&PTNT một lần nữa khẳng định, thông báo tạm dừng đánh bắt cá của Trung Quốc không có giá trị trên các vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam.

Bộ NN&PTNT vừa có công văn gửi các tỉnh, thành phố về việc Trung Quốc thông báo tạm ngừng đánh cá có thời hạn. Theo đó, cơ quan quản lý nghề cá Trung Quốc đã thông báo tạm ngừng đánh cá từ 1/5 đến 16/8 trên các vùng biển, trong đó có cả những khu vực thuộc chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông.

Bộ NN&PTNT động viên ngư dân yên tâm bám biển sản xuất bình thường

Trước tình hình trên, Bộ NN&PTNT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố ven biển phối hợp chỉ đạo, thông báo cho ngư dân biết về việc này và khẳng định việc Trung Quốc thông báo tạm ngừng đánh cá đối với những khu vực thuộc chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông không có giá trị.

Bộ NN&PTNT đề nghị các tỉnh, thành phố động viên ngư dân bám biển sản xuất bình thường trong phạm vi vùng biển của Việt Nam và hướng dẫn tổ chức thành đoàn, đội khi đi sản xuất để hỗ trợ nhau trên biển.

Đối với tàu cá có giấy phép đánh bắt trong vùng đánh cá chung vịnh Bắc bộ năm 2019-2020, không sang khai thác tại vùng biển phía Đông đường phân định vịnh Bắc bộ.

Cần chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường quản lý, giám sát hoạt động khai thác hải sản của tàu cá trên các vùng biển, đặc biệt phối hợp quản lý chặt chẽ việc xuất bến của tàu cá hoạt động trong thời gian này.