Làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân trong vụ khai thác tài nguyên đất trái phép tại Hữu Lũng

Ngày 26/3, liên quan đến vụ việc khai thác tài nguyên đất trái phép với quy mô lớn trong thời gian dài tại xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, được các cơ quan báo chí phản ánh, Phó Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn, Nguyễn Đình Duyệt cho biết, Sở đã có kết quả kiểm tra thực tế và báo cáo UBND tỉnh vấn đề này.

Công trường khai thác đất trái phép ngay cạnh quốc lộ 1A (Ảnh: Nguyễn Quang Duy)

Theo kết luận trong báo cáo số 125/BC-STNMT của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn gửi UBND tỉnh Lạng Sơn nêu rõ: Hộ ông Lê Minh Tuân được UBND huyện Hữu Lũng cho phép san lấp, cải tạo mặt bằng tại Quyết định số 5654/QĐ-UBND ngày 17/12/2019, với diện tích 2.000 m2, khối lượng được phép san lấp là 20.000 m3. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện ông này đã khai thác vượt ra ngoài phạm vi ranh giới được cho phép, khối lượng đất đá khai thác rất lớn.

Trước sự việc nghiêm trọng trên, người dân địa phương đã có phản ánh với trưởng thôn; trưởng thôn đã báo cáo UBND xã Đồng Tân, UBND xã đã báo cáo UBND huyện. Tuy nhiên, UBND huyện Hữu Lũng vẫn chưa có biện pháp kiên quyết xử lý triệt để, dẫn đến việc khai thác kéo dài trong suốt thời gian từ tháng 01 đến tháng 3/2020 với diện tích, khối lượng đất san lấp rất lớn, gây thất thoát tài nguyên, thất thu ngân sách nhà nước. Trách nhiệm quản lý về đất đai, khoáng sản thuộc UBND huyện Hữu Lũng và xã Đồng Tân.

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng nêu trên là do UBND cấp huyện, xã chưa làm tốt công tác quản lý đất đai, khoáng sản; sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng của huyện, xã thiếu chặt chẽ; công tác quản lý, kiểm tra, ngăn chặn, xử lý vi phạm về đất đai, khoáng sản chưa kịp thời, phát hiện vi phạm nhưng không kiên quyết xử lý, còn nể nang tránh né và có dấu hiệu của việc bao che không xử lý, không có biện pháp ngăn chặn hiệu quả.

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn, Nguyễn Đình Duyệt nhấn mạnh, Sở đã kiến nghị UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xác định cụ thể diện tích khai thác, khối lượng đất san lấp khai thác trái phép đã vận chuyển đi tiêu thụ để truy nộp ngân sách nhà nước; đồng thời xác định mức độ vi phạm của các tổ chức cá nhân, xử phạt hành vi vi phạm hành chính hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với UBND huyện Hữu Lũng, tiến hành kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân để xảy ra tình trạng chuyển nhượng đất trái phép, sử dụng đất sai mục đích, khai thác đất, san lấp mặt bằng trái phép kéo dài trên địa bàn mà không kiểm tra xử lý hoặc có kiểm tra nhưng không kiên quyết xử lý; chấn chỉnh công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp khai thác đất, san lấp mặt bằng trái phép. Cùng với đó là kiểm điểm trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh khi để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn mà không xử lý hoặc đã xử lý nhưng chưa nghiêm, chưa dứt điểm để xảy ra kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân.

Nguồn:
Nguyễn Quang Duy/Báo Tin tức