Lào Cai có trên 229 nghìn ha rừng được chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng

Tỉnh Lào Cai đã phê duyệt diện tích đất có rừng của 19 lưu vực chính cung ứng dịch vụ môi trường rừng đủ điều kiện được chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng với diện tích 229.085,78ha.

Trong đó chủ rừng là các tổ chức có 136.485,17ha; UBND cấp xã quản lý 49.732,53 ha; chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có 42.868,08ha. Theo đó, tỉnh Lào Cai cũng đã phê duyệt đơn giá bình quân chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng là từ 460 nghìn đồng – 600 nghìn đồng/1ha, tùy theo từng lưu vực chính. Tổng số tiền được chi trả cho các chủ rừng nằm trong lưu vực là trên 120 tỷ đồng.

Việc thực hiện chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng tại Lào Cai có tác động mạnh mẽ đến đời sống người dân, tăng cường sự phối hợp giữa đơn vị chủ rừng với Hạt Kiểm lâm và chính quyền địa phương trong công tác bảo vệ rừng.

Diện tích rừng của tỉnh Lào Cai được bảo vệ và mở rộng nhờ vào chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

Người dân đã nhận thấy tầm quan trọng của rừng gắn liền với cuộc sống thiết thực của họ. Họ nhận thức được rằng, việc bảo vệ rừng sẽ mang lại nguồn thu nhập góp phần cải thiện cuộc sống và giá trị mà họ thu được từ việc bảo vệ rừng cơ bản tương xứng với giá trị công sức đã bỏ ra. Từ đó, các hộ nhận khoán nhận thức rõ trách nhiệm và đã thực hiện tuần tra, kiểm tra rừng thường xuyên hơn được thể hiện qua ghi chép và phản ánh của đơn vị chủ rừng. Rừng được bảo vệ ngày càng tốt hơn, nâng cao về chất lượng.