FHI 360 tuyển Phó Giám đốc

Tổ chức Sức khỏe Gia đình Quốc tế (FHI 360) cần tuyển vị trí Phó Giám đốc Mạng lưới Nghiên cứu Lâm sàng Các bệnh truyền nhiễm Khu vực Đông Nam Á (SEAICRN), làm việc tại TP. Hồ Chí Minh hoặc Bangkok (Thái Lan).

Hạn cuối nộp hồ sơ: 22/8/2012.

Thông tin chi tiết xem tại đây.