Quảng Bình ủng hộ nhà đầu tư làm điện gió

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình vừa đồng ý chủ trương cho phép liên danh Công ty CP Tập đoàn Đồng Tâm và Quadran International tiến hành khảo sát, nghiên cứu đầu tư dự án điện gió trên địa bàn tỉnh.

Đây là kết luận sau cuộc họp giữa UBND tỉnh Quảng Bình và liên danh Công ty CP Tập đoàn Đồng Tâm và Quadran International về đầu tư dự án năng lượng tái tạo.

Hình minh họa

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình hoan nghênh và đánh giá cao liên danh Công ty CP Tập đoàn Đồng Tâm và Quadran International đã quan tâm nghiên cứu đầu tư dự án điện gió tại tỉnh Quảng Bình. Liên danh Công ty CP Tập đoàn Đồng Tâm và Quadran International là nhà đầu tư chuyên nghiệp, có năng lực và chuyên môn sâu về lĩnh vực năng lượng điện năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện gió.

UBND tỉnh đồng ý chủ trương cho phép liên danh Công ty CP Tập đoàn Đồng Tâm và Quadran International tiến hành khảo sát, nghiên cứu đầu tư dự án điện gió trên địa bàn tỉnh.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho liên danh khảo sát, nghiên cứu, sớm có quyết định đầu tư dự án; Chủ tịch tỉnh Quảng Bình giao Sở Công Thương làm đầu mối phối hợp với các sở ngành, địa phương liên quan giới thiệu địa điểm cho liên danh khảo sát, nghiên cứu lập dự án điện gió.

Đề nghị liên danh khẩn trương làm việc với Sở Công Thương và các sở ngành để lựa chọn địa điểm khảo sát, nghiên cứu đầu tư dự án; trong quá trình thực hiện phối hợp chặt chẽ với các sở ngành, địa phương liên quan để triển khai các thủ tục theo đúng quy định.