SRD tuyển Quản lý chương trình

Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD) cần tuyển Quản lý chương trình.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 15/03/2020

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Liên hệ: recruitment@srd.org.vn; hop@srd.org.vn