Trung Quốc chia sẻ bộ gene của 5 chủng virus corona mới

Dữ liệu trình tự gene về năm chủng virus corona mới (2019-nCoV) của Trung tâm Dữ liệu Bộ gene Quốc gia Trung Quốc (NGDC) vừa được đồng bộ hóa với cơ sở dữ liệu GenBank của Trung tâm Thông tin Công nghệ sinh học Quốc gia Mỹ (NCBI), theo Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc (CAS).

Virus corona mới (2019-nCoV). Ảnh: Scitechdaily.

Các chủng virus này trên GenBank có số thứ tự từ MT019529 đến MT019533. Viện Sinh học Mầm bệnh (Trung Quốc) đã giải trình tự gene của chúng và cung cấp cho NGDC.

Kể từ khi NCBI phát hành cơ sở dữ liệu về vius 2019-nCoV vào ngày 22/1, trình tự gene của 82 chủng virus corona mới trên toàn thế giới đã được thu thập và tích hợp.

“Bằng cách sử dụng cơ sở dữ liệu có sẵn, các nhà nghiên cứu đã tiến hành phân tích đột biến bộ gene của 2019-nCoV, qua đó thu được thông tin chi tiết về mức độ biến đổi, vùng gene biến đổi, cơ sở biến đổi giữa các chủng 2019-nCoV với nhau, giữa 2019-nCoV với SARS-CoV, và giữa 2019-nCoV với các chủng virus corona bắt nguồn từ dơi giống như SARS”, Bao Yiming, giám đốc NGDC, cho biết.

Cơ sở dữ liệu virus 2019-nCoV đã có hơn 30.000 người truy cập đến từ 106 quốc gia khác nhau, trong đó, khoảng 300.000 tập chứa trình tự gene đã được tải về.