Thủ tướng đồng ý bổ sung dự án điện mặt trời 450MW tại Ninh Thuận vào quy hoạch điện lực quốc gia

Thủ tướng đồng ý bổ sung dự án nhà máy điện mặt trời quy mô công suất 450 MW vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020.

Ảnh: vietnamnet.vn

Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản gửi Bộ Công Thương, UBND tỉnh Ninh Thuận về bổ sung quy hoạch dự án nhà máy điện mặt trời tại xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận và đầu tư kết hợp với hạ tầng lưới điện truyền tải 500 kV, 220 kV đấu nối vào hệ thống điện quốc gia.

Theo đó, Thủ tướng đồng ý với đề nghị của Bộ Công Thương các nội dung sau: Bổ sung dự án nhà máy điện mặt trời quy mô công suất 450 MW tại xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020, có xét đến năm 2030 điều chỉnh (Quy hoạch điện VII điều chỉnh).

Triển khai đầu tư dự án điện mặt trời nêu trên kết hợp với đầu tư trạm biến áp 500 kV Thuận Nam và các đường dây 500 kV, 220 kV đấu nối vào hệ thống điện quốc gia, đưa vào vận hành đồng bộ trong năm 2020 để truyền tải, giải tỏa hết công suất nhà máy điện mặt trời này và các nhà máy điện năng lượng tái tạo khác trong khu vực vào hệ thống điện quốc gia.

Thủ tướng giao Bộ Công Thương xác định rõ các yêu cầu về phạm vi đầu tư, quản lý vận hành và các vấn đề liên quan khác để hướng dẫn viêc lựa chọn nhà đầu tư, quản lý quá trình đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.

Ngoài ra, tập trung thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao tạo Thông báo số 402/TB-VPCP ngày 22.11.2019 của Văn phòng Chính phủ về việc nghiên cứu triệt để những vấn đề vướng mắc về giải tỏa công suất các nhà máy điện mặt trời đang hoạt động.

Thủ tướng đồng ý bổ sung dự án điện mặt trời có công suất 450MW vào quy hoạch. (Ảnh: Nld.com.vn)

Bên cạnh đó, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng lưới điện để truyền tải hết công suất các nhà máy điện mặt trời đang vận hành thương mại theo quy định, không để xảy ra tình trạng giảm phá các nhà máy điện làm lãng phí nguồn lực, thiệt hại đối với nhà đầu tư, nhất là trong điều kiện khó khăn về cung ứng điện hiện nay.

Với UBND tỉnh Ninh Thuận, Thủ tướng giao tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án nhà máy điện mặt trời tại xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, kết hợp với đầu tư trạm biến áp 500 kV Thuận Nam và các đường dây 500 kV, 220 kV đấu nối vào hệ thống điện quốc gia theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch và hiệu quả.

Trước đó, Bộ Công thương đã đề nghị việc bổ sung Dự án nhà áy điện mặt trời Trung Nam-Thuận Nam, kết hợp trạm biến áp 500 kV và các đường dây đấu nối vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia.