Lào sẽ có thêm 8 nhà máy thủy điện hoạt động từ 2015

ThienNhien.Net – Nguồn tin từ Bộ Năng lượng và Mỏ của Lào cho biết nước này sẽ có thêm tám nhà máy thủy điện đi vào hoạt động từ năm 2015 với tổng công suất lắp đặt khoảng 2.976 MW.

Tám nhà máy này bao gồm nhà máy thủy điện Xekaman 1 và Nậm Kong 2 ở tỉnh Attapeu; Nậm Nghiệp 2 ở tỉnh Xiengkhuang; Nậm Beng ở tỉnh Oudomxay; Nậm Khan 2 ở Luangprabang; Huội Lamphanyai ở tỉnh Sekong, Nậm Hinboun ở Khammuane và Hongsa ở Xayabury.

Công trường xây dựng đập thủy điện Xayaburi (Ảnh: asianews.it)
Công trường xây dựng đập thủy điện Xayaburi (Ảnh: asianews.it)

Hiện tại, Lào đã có 23 nhà máy điện hoạt động với tổng công suất lắp đặt hơn 3.200 MW. Những nhà máy điện này đang sản xuất hơn 16.000 GWh điện/năm phục vụ cho nhu cầu sử dụng trong nước và xuất khẩu.

Bộ Năng lượng và Mỏ của Lào cho biết, trong quý một của năm tài chính 2013-2014, Lào đã sản xuất 3.495 triệu KWh điện, tăng 50,5% so với cùng kỳ năm trước. Lượng điện xuất khẩu cũng tăng mạnh, đạt 2.854 triệu KWh với tổng giá trị xuất khẩu tăng gấp hai lần so với cùng kỳ tài khóa trước.