Làm đất gieo cấy lúa xuân

Từ 11 đến 19/2/2007, Tập đoàn Ðiện lực Việt Nam tiếp tục điều tiết và xả nước đợt ba để các tỉnh đồng bằng, trung du Bắc Bộ lấy đủ nước gieo cấy lúa trong khung thời vụ tốt nhất. Bà con các địa phương cần khẩn trương lấy đủ nước cho làm đất, gieo cấy lúa xuân