Hà Nội: Chậm di dời cơ sở gây ô nhiễm ra khỏi nội đô “vì người lao động ngại đi xa”?

Ngại di dời vì người lao động ngại đi xa, năng lực tài chính khi xây dựng mới còn khó khăn, hay chưa có nguồn kinh phí hỗ trợ đơn vị di dời là những nguyên nhân khiến những cơ sở gây ô nhiễm môi trường tại Hà Nội chưa thể ra khỏi nội đô.

                            Việc di dời các cơ sở công nghiệp trong nội đô còn gặp nhiều khó khăn

Sáng 5/12, tiếp tục kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố Hà Nội, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội có phần trả lời chất vấn của đại biểu trong kỳ họp 11 HĐND thành phố Hà Nội, trong đó nêu lý do vì sao chậm di dời các cơ sở ô nhiễm ra khỏi nội đô.

Theo đó, việc chậm di dời các cơ sở sản xuất không phù hợp với quy hoạch hoặc gây ô nhiễm môi trường ra khỏi nội thành, theo Giám đốc Sở TN&MT Nguyễn Trọng Đông, do tâm lý các cơ sở ngại di dời vì người lao động ngại đi xa; năng lực tài chính của các đơn vị để đảm bảo sản xuất, xây dựng mới cũng còn khó khăn. Trong khi đó, Nhà nước chưa có nguồn kinh phí hỗ trợ đơn vị di dời

Lãnh đạo Sở TN&MT cũng cho biết thêm, thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, TP đã ban hành quyết định số 74/2003 về việc di dời, đến nay TP đã xử lý triệt để 25 cơ sở ô nhiễm môi trường, di dời 67 cơ sở sản xuất ra các khu, cụm công nghiệp ngoại thành hoặc tỉnh lân cận.

Đồng thời, thành phố đã chỉ đạo Sở và các đơn vị liên quan rà soát, xây dựng danh mục các cơ sở tiếp tục phải di dời báo cáo Thành uỷ, Thành phố, và kỳ họp tới sẽ báo cáo danh mục này.

Bên cạnh đó, Chính phủ đã giao các Bộ, ngành xây dựng quy chế về di dời nhưng chưa hoàn thành. Tâm lý các cơ sở cũng ngại di dời vì người lao động ngại đi xa; năng lực tài chính của các đơn vị để đảm bảo sản xuất, xây dựng mới cũng còn khó khăn. Trong khi đó, Nhà nước chưa có nguồn kinh phí hỗ trợ đơn vị di dời.

Theo ông Đông, thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các đơn vị liên quan sẽ tiếp tục rà soát hơn 100 cơ sở sản xuất. Cơ bản các đơn vị cũng thống nhất di dời. Đề nghị thành phố bố trí kinh phí xây dựng các khu, cụm công nghiệp; Chính phủ và các bộ, ngành trung ương cần sớm ban hành chính sách hỗ trợ các đơn vị phải di dời.