Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng hồ chứa nước Ka Pét hơn 51 triệu mét khối

Với 448/449 đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành, Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết phê chuẩn chủ trương đầu tư Dự án hồ chứa nước Ka Pét tại huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Đây là công trình thủy lợi đa mục tiêu được xây dựng trên địa bàn thường xuyên bị khô hạn, kỳ vọng sẽ góp phần quan trọng cho phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm đời sống người dân, hạn chế tình trạng di dân tự do.

Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng hồ chứa nước Ka Pét hơn 51 triệu mét khối Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn chủ trương đầu tư Dự án hồ chứa nước Ka Pét.

Chiều 26-11, thực hiện chương trình kỳ họp, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn chủ trương đầu tư Dự án hồ chứa nước Ka Pét tại huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển chủ trì phiên làm việc.

Mở đầu phiên làm việc, Quốc hội nghe Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết.

Đáng chú ý, về hiệu quả kinh tế – xã hội, Báo cáo nêu rõ, Dự án Hồ chứa nước Ka Pét là công trình thủy lợi đa mục tiêu, được xây dựng trên địa bàn thường xuyên bị khô hạn sẽ góp phần giải quyết thêm 30% nhu cầu nước tưới phục vụ cho sản xuất nông nghiệp; cấp nước thô cho sinh hoạt cho hơn 12.000 hộ dân và khu công nghiệp, góp phần thoát lũ nên sẽ góp phần quan trọng cho phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm đời sống người dân, hạn chế tình trạng di dân tự do.

Qua phân tích đánh giá hiệu quả kinh tế – xã hội và tác động đến môi trường của Dự án thì hiệu quả mang lại của Dự án là rất lớn (hiệu quả kinh tế thể hiện qua các chỉ số về kinh tế NPV=651.233 triệu đồng, EIRR =23%, B/C= 2,11); nhờ có nước nên thảm thực vật chung quanh vùng hồ sẽ được cải thiện, tạo cảnh quan đẹp phục vụ du lịch, nghỉ dưỡng và nuôi trồng thuỷ sản.

Hơn nữa, hiệu quả cắt giảm lũ của công trình hồ chứa cũng rất cao, tạo môi trường tốt cho vùng hạ lưu an toàn trong sản xuất, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân địa phương, tạo điều kiện cho phát triển bền vững khu vực này.

Ngoài nội dung về hiệu quả kinh tế – xã hội, các nội dung khác được giải trình, tiếp thu và chỉnh lý trong dự thảo Nghị quyết gồm: về việc tuân thủ các quy định pháp luật; về chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và trồng rừng thay thế; về tính khả thi của Dự án; về thẩm quyền đầu tư Dự án.

Sau khi nghe Báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết, Quốc hội tiến hành biểu quyết bằng hệ thống điện tử. Kết quả biểu quyết có 448/449 đại biểu tán thành, chiếm 92,75% tổng số đại biểu Quốc hội. Như vậy, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết phê chuẩn chủ trương đầu tư Dự án hồ chứa nước Ka Pét tại huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Nghị quyết có hiệu lực thi hành ngay khi được Quốc hội thông qua.

Theo đó, mục tiêu của Dự án xây dựng hồ chứa nước Ka Pét là nhằm cung cấp nước tưới cho sản xuất nông nghiệp; cấp nước thô cho khu công nghiệp và sinh hoạt của người dân; phòng, chống lũ và cải tạo môi trường, điều tiết nước cho vùng hạ du khu vực Hàm Thuận Nam và tỉnh Bình Thuận.

Quy mô của Dự án gồm Hồ điều tiết có dung tích toàn bộ 51,21 triệu m3 (dung tích hữu ích 47,41 triệu m3, dung tích chết 3,8 triệu m3) và hệ thống kênh cùng các công trình phụ trợ khác.

Tổng diện tích sử dụng đất của Dự án là 693,31 ha, trong đó diện tích có rừng là 680,41 ha (bao gồm: chuyển đổi mục đích sử dụng rừng đặc dụng: 162,55 ha; rừng phòng hộ: 0,91 ha; rừng sản xuất: 471,09 ha; rừng nằm ngoài quy hoạch 3 loại rừng: 45,85 ha) và diện tích đất sản xuất nông nghiệp là 12,9 ha.

Thời gian thực hiện Dự án là từ năm 2019 – 2024, được chia làm hai giai đoạn với tổng mức đầu tư là 585,647 tỷ đồng, chủ yếu được cấp từ nguồn NSNN.

Quốc hội giao Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư Dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư công và bảo đảm hạn chế tác động đến môi trường, hệ sinh thái do hoạt động xây dựng; bảo đảm an toàn và hiệu quả kinh tế cũng như chất lượng công trình và thời gian thực hiện.

Đồng thời, bảo đảm trồng rừng thay thế phù hợp điều kiện lâm sinh và đa dạng sinh học đối với diện tích rừng trồng mới trong Khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông, Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu.

Hằng năm, Chính phủ báo cáo Quốc hội về tình hình thực hiện Dự án.