Chuẩn bị đấu giá quyền khai thác 17 khu vực cát trên sông Mã

Sở TN&MT Sơn La vừa lựa chọn Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, Sở Tư pháp Sơn La là đơn vị thực hiện 02 cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường trên sông Mã, thuộc huyện Sông Mã. Dự kiến, 02 cuộc đấu giá sẽ diễn ra vào tháng 12/2019.

Theo đó, cuộc đấu giá thứ nhất sẽ đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường với 9 khu vực đã có kết quả thăm dò cát trên sông Mã năm 2019, thuộc địa bàn 5 xã Mường Lầm, Chiềng Sơ, Nà Nghịu, Chiềng Cang, Chiềng Khương, huyện Sông Mã.

Việc tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản thành công góp phần quan trọng ngăn chặn tình trạng khai thác cát trái phép trên dòng sông Mã.

Cuộc đấu giá thứ 2 sẽ tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường với 8 khu vực chưa thăm dò cát trên sông Mã, tổng diện tích 61,08ha, trên địa bàn 3 xã Nà Nghịu, Chiềng Khoong, Chiềng Cang của huyện Sông Mã.

Sở TN&MT Sơn La đang tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại Trung tâm hành chính công tỉnh Sơn La, số 01, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La (Bộ phận một cửa của Sở TN&MT), từ ngày 23/10-21/11 với cuộc đấu giá thứ nhất và từ ngày 26/10-24/11 với cuộc thứ 2.

Thời gian xét chọn hồ sơ tham gia đấu giá từ ngày 22/11-10/12 với cuộc 01 và từ ngày 25/11-10/12 với cuộc 02.

Dự kiến, cuộc đấu giá thứ nhất sẽ diễn ra ngày 20/12/2019 và cuộc thứ 2 ngày 23/12/2019, tại Hội trường Sở TN&MT Sơn La. Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng tại cuộc đấu giá.

Trước đó, Sở TN&MT đã chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và UBND huyện Sông Mã tổ chức thành công 01 cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 05 khu vực cát làm vật liệu xây dựng thông thường trên sông Mã do Công ty hợp danh bán đấu giá tài sản Tây Bắc điều hành đấu giá. Theo đó, Công ty Cổ phần xúc tiến đầu tư Thành Nam là đơn vị trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Việc tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản thành công đã phát huy tiềm năng khoáng sản, thu hút đầu tư thăm dò và khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản, tăng cường hiệu quả kinh tế và nguồn thu cho ngân sách của địa phương. Đặc biệt, góp phần quan trọng ngăn chặn tình trạng khai thác cát trái phép trên dòng sông Mã.