Những điều cần biết về đô thị thông minh

Phát triển đô thị thông minh và bền vững đang là mục tiêu của rất nhiều thành phố trên thế giới nhằm giải quyết những thách thức về vấn đề đô thị.

Việc phát triển thành phố thông minh ngày càng được quan tâm và dần trở thành một xu thế tất yếu tại nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Đã có nhiều mô hình thành phố thông minh được triển khai và mỗi quốc gia hoặc thành phố lựa chọn cách riêng để đạt được mục tiêu của mình.

Nguồn: