Nạo vét luồng ra vào Cảng cá Sa Huỳnh

Để giải quyết bức xúc của người dân địa phương về tình trạng bồi lấp luồng tàu ra vào Cảng cá Sa Huỳnh (Đầm nước mặn Sa Huỳnh), Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có công văn v/v thực hiện nạo vét luồng ra vào Cảng cá Sa Huỳnh.

Theo đó, giao Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển đô thị Ân Phú (nhà đầu tư) phối hợp với UBND huyện Đức Phổ và Ban Quản lý các Cảng cá tỉnh khẩn trương lập Phương án nạo vét, chống bồi lấp luồng tàu ra vào Cảng cá Sa Huỳnh, kết hợp thu hồi sản phẩm. Việc thu hồi sản phẩm nạo vét (nếu có) dùng để sử dụng cho mục đích khác (vật liệu san lấp khu dân cư, đổ thải…) phải thực hiện theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản. Hoàn thành phương án trước ngày 20/10/2019.

                                                                      Cảng cá Sa Huỳnh

Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp các sở ngành, địa phương thẩm định, trình cấp thẩm quyền phê duyệt Phương án nạo vét luồng tàu ra vào Cảng cá Sa Huỳnh (Đầm nước mặn Sa Huỳnh) kết hợp thu hồi sản phẩm nạo vét. Hoàn thành trước ngày 30/10/2019.

​Về lâu dài, để thực hiện xã hội hóa công tác nạo vét luồng tàu ra, vào các Cảng cá và Khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị định số 159/2018/NĐ-CP ngày 28/11/2018 của Chính phủ và Thông tư số 33/2019/TT-BGTVT ngày 06/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các sở ngành, địa phương liên quan lập danh mục khu vực nạo vét, báo cáo nghiên cứu khả thi dự án,… trình UBND tỉnh xem xét quyết định.