Gấp rút kiểm kê, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên cả nước

Tiến độ kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 của nhiều địa phương còn chậm, nhiều tỉnh chưa triển khai thực hiện ở cấp xã, thậm chí có tỉnh chưa hoàn thành công tác chuẩn bị.

Một góc bán đảo Sơn Trà nhìn từ trên cao (Ảnh minh họa: TTXVN)

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có công văn gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị khẩn trương đôn đốc thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.

Nội dung công văn số 5258/BTNMT-TCQLĐĐ nêu rõ theo báo cáo của các địa phương, tiến độ thực hiện của nhiều nơi còn chậm, nhiều tỉnh chưa triển khai thực hiện ở cấp xã; thậm chí có tỉnh chưa hoàn thành công tác chuẩn bị.

Để đảm bảo đúng tiến độ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Tài nguyên Môi trường và các địa phương trên địa bàn tỉnh khẩn trương xây dựng phương án kế hoạch thực hiện; chuẩn bị tài liệu bản đồ sử dụng trong điều tra; chỉ đạo triển khai thực hiện ngay ở cấp xã.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần huy động các đơn vị chuyên môn của Sở, phối hợp chặt chẽ với các Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện tăng cường đôn đốc, hướng dẫn đẩy nhanh tiến độ thực hiện; giám sát chặt chẽ việc thực hiện kiểm kê đất đai năm 2019 ở các xã đang triển khai.

Một góc Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh minh họa: TTXVN)

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ vào định mức quy định về định mức kinh tế – kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai, hoàn thiện dự toán kinh phí trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.

Trước đó, ngày 17/6/2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ban hành Chỉ thị số 15/CT-TTg, yêu cầu Bộ Tài nguyên Môi trường và Môi trường phối hợp với các Bộ, ngành liên quan, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên cả nước.

Nội dung kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất trong năm 2019, bao gồm: Diện tích các loại đất; diện tích đất ngập nước, đất khu bảo tồn thiên nhiên, đất cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học; tình hình sử dụng đất theo quy định…

Theo yêu cầu của Chỉ thị, thời điểm triển khai thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất được thực hiện thống nhất trên phạm vi cả nước từ ngày 1/8/2019. Số liệu kiểm kê đất đai năm 2019 được tính đến ngày 31/12/2019.

Thời hạn hoàn thành và báo cáo kết quả kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất như sau: Cấp xã hoàn thành và báo cáo kết quả trước ngày 16/1/2020; cấp huyện hoàn thành trước ngày 1/3/2020; cấp tỉnh hoàn thành trước ngày 16/4/2020; cả nước và các vùng kinh tế- xã hội hoàn thành trước ngày 16/6/2020…