Muốn quản lý rác thải nhựa, cần thu thập bộ dữ liệu về rác

Thu thập và phân tích dữ liệu về rác trên đất liền là yếu tố vô cùng quan trọng để Việt Nam thực hiện thành công Kế hoạch hành động quốc gia về Quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030. Đây cũng là nội dung trọng tâm của Hội thảo khoa học “Phát huy vai trò của khoa học và công nghệ trong quản lý rác thải nhựa đại dương” do Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) phối hợp với Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) tổ chức ngày 11/10 tại Hà Nội.

Toàn cảnh Hội thảo (Ảnh: PanNature)

Bản Dự thảo Kế hoạch hành động quốc gia về Quản lý rác thải nhựa đại dương 2030 đã được ông Vũ Sĩ Tuấn, Phó Tổng Cục trưởng, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam trình bày tại Hội thảo nhằm tham vấn các chuyên gia, nhà khoa học, nhà hoạch định chính sách trước khi hoàn thiện và trình Thủ tướng chính phủ. Kế hoạch đặt mục tiêu khá tham vọng là tới 2030, Việt Nam sẽ “quản lý được rác thải nhựa đại dương từ nguồn thải trên đất liền và nguồn thải ở biển theo cách tiếp cận nền kinh tế tuần hoàn, đảm bảo chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển; đưa Việt nam trở thành quốc gia tiên phong trong khu vực về giảm thiểu rác thải nhựa đại dương; tạo đột phá trong nhận thức, ứng xử và hành vi của toàn cộng đồng trong tiêu dùng sản phẩm rác thải nhựa”.

Theo các nhà khoa học, để thực hiện các mục tiêu trên, trước tiên, cần thu thập dữ liệu về hiện trạng rác thải nhựa ở Việt Nam. Nhiều ý kiến cho rằng hiện dữ liệu về quản lý chất thải rắn ở Việt Nam nói chung và quản lý rác thải nhựa nói riêng vẫn “phân mảnh” vì không có cơ quan chủ quản làm đầu mối, không thống nhất phương pháp cũng như không có một nền tảng thu thập dữ liệu thống nhất.

Bãi biển Bình Thuận ngập rác thải (Ảnh: Hùng Lekima)

Bên cạnh việc thu thập và phân tích dữ liệu, cần hoàn thiện cơ chế chính sách và thúc đẩy các giải pháp khoa học nhằm tạo dựng nguồn dữ liệu về rác tại Việt Nam.

Cũng tại Hội thảo, một số kết quả nghiên cứu liên quan đã được chia sẻ như: nghiên cứu về ô nhiễm rác thải nhựa trên sông Sài Gòn; ô nhiễm rác thải nhựa ở các khu du lịch biển đảo hay kinh nghiệm xây dựng số liệu rác nhựa trong 3R tại Đà Nẵng hay tiềm năng sử dụng GIS trong tạo nguồn dữ liệu về rác thải nhựa.

Hội thảo là một trong các hoạt động nằm trong khuôn khổ Sáng kiến Liên minh Môi trường và Biến đổi khí hậu (VECCA) của VUSTA nhằm tạo diễn đàn cho cộng đồng các nhà khoa học trong nước và quốc tế, các cơ quan hoạch định chính sách, tổ chức xã hội, tổ chức nghề nghiệp thảo luận, hợp tác và tìm kiểm giải pháp về bảo vệ môi trường và ứng phó BĐKH ở Việt Nam.