Bình Định: 15 doanh nghiệp nợ hơn 20,3 tỷ đồng tiền ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường

UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản giao Sở Tài nguyên và môi trường rà soát, báo cáo UBND tỉnh đình chỉ, thu hồi Giấy phép hoặc đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét xử lý theo quy định đối với 15 doanh nghiệp có mỏ khoáng sản đang khai thác không nộp tiền ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường số tiền 20.398.197.331 đồng.

Doanh nghiệp khai thác đá tại núi Chùa, xã Mỹ Hòa, huyện Phù Mỹ

Theo Báo cáo số 2021 ngày 20/9/2019 của Sở TN&MT, hiện nay có 7/25 doanh nghiệp đã nộp đủ tiền ký quỹ đến năm 2018; 3/25 doanh nghiệp đã nộp một phần tiền ký quỹ đến năm 2018; 15/25 doanh nghiệp không nộp tiền ký quỹ đến năm 2018 (14 mỏ do UBND tỉnh Bình Định cấp và 01 mỏ do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép). Sở TN&MT cũng đề nghị UBND tỉnh Bình Định thu hồi Giấy phép khai thác khoáng sản do vi phạm quy định tại Điều 58 Luật Khoáng sản của 17 doanh nghiệp.

Doanh nghiệp khai thác đá tại núi Sơn Triều, phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn

15 doanh nghiệp phải nộp tiền ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường là 24.511.764.375 đồng, nhưng số tiền nợ chưa nộp là 20.398.197.331 đồng, bao gồm các doanh nghiệp sau: Công ty CP Khoáng sản và Xây lắp Nhơn Hòa; Công ty TNHH TM&DV Kim Khánh; Công ty TNHH TM&DV Thanh Xuân; Công ty CP Đại Tín; Công ty TNHH Hoàn Cầu Granite; Công ty TNHH A&B khai thác đá VLXD; Công ty TNHH Khoáng sản Hữu Bích; Công ty TNHH Khoáng sản Thủy Tiên; Công ty TNHH Tân Trung Nam; Công ty TNHH Vân Trường Bình Định; Công ty CP Tập đoàn Phúc Lộc; Công ty TNHH Danh Thành Đạt khai thác cát xây dựng tại sông Hà Thanh; Công ty TNHH TMDL Bá Ngọc; Công ty TNHH KS và TM My Xuân; Công ty TNHH TM Ánh Vy.

Doanh nghiệp khai thác cát trên sông Kôn, xã Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn

Trên cơ sở báo cáo của Sở TN&MT, UBND tỉnh Bình Định có ý kiến chỉ đạo xử lý đối với 15 doanh nghiệp không nộp tiền ký quỹ đến năm 2018, giao Sở TN&MT rà soát, báo cáo UBND tỉnh đình chỉ, thu hồi giấy phép hoặc đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét xử lý theo quy định. Đối với 03 doanh nghiệp chưa nộp đủ tiền ký quỹ đến năm 2018, thời hạn đến hết tháng 11/2019, nếu doanh nghiệp nào không nộp đủ thì Sở TN&MT rà soát, báo cáo UBND tỉnh đình chỉ, thu hồi giấy phép.

Đối với các Giấy phép khai thác khoáng sản còn thời hạn, nhưng doanh nghiệp chưa đưa dự án vào hoạt động hoặc chưa nộp hồ sơ kê khai tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, nợ tiền ký quỹ cải tạo môi trường, giao Sở TN&MT rà soát, báo cáo đề xuất UBND tỉnh thu hồi giấy phép theo quy định. Đối với các doanh nghiệp đã hoàn chỉnh hồ sơ cấp phép, trong đó được UBND tỉnh phê duyệt đánh giá tác động môi trường và phê duyệt tiền cấp quyền theo quy định trước khi cấp phép, nhưng đến nay doanh nghiệp chưa nộp tiền ký quỹ và tiền cấp quyền, giao Sở TN&MT rà soát, báo cáo đề xuất UBND tỉnh thu hồi Quyết định phê duyệt cấp quyền khai thác khoáng sản, Quyết định phê duyệt đánh giá tác động môi trường theo quy định.