Quảng Trị: Gần 10 tỷ đồng bảo tồn Chà vá chân nâu

Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Trị vừa thông qua kết quả thẩm định dự án bảo tồn loài Chà vá chân nâu với kinh phí gần 10 tỷ đồng.

Ngày 9/10, Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Trị cho biết, đã thông qua kế hoạch bảo tồn loài Chà vá chân nâu trên địa bàn tỉnh do Ban quản lý dự án BCC chủ trì.

Chà vá chân nâu được người dân giao nộp cho lực lượng kiểm lâm (Ảnh minh họa).

Theo đó, mục tiêu của kế hoạch bảo tồn loài Chà vá chân nâu là hướng tới việc duy trì và nâng cao kích thước quần thể, giảm thiểu các mối đe dọa tới loài, duy trì chất lượng sinh cảnh sống của loài. Phạm vi bảo tồn loài Chà vá chân nâu gồm Khu bảo tồn thiên nhiên (BTTN) Đakrông; Khu BTTN Hướng Hóa; Khu rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải; Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học kết nối Khu BTTN Đakrông và Hướng Hóa…

Cụ thể, dự án sẽ tiến hành điều tra kích thước quần thể và phân bố của loài Chà vá chân nâu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Lồng ghép các hoạt động giám sát tình trạng và phân bố của loài Chà vá chân nâu trong công tác quản lý của các khu bảo tồn. Nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật để bảo vệ loài Chà vá chân nâu và môi trường sống của chúng. Thực hiện chương trình truyền thông để nâng cao nhận thức và hành động của các tổ chức, cá nhân về bảo tồn Chà vá chân nâu…

Thời gian thực hiện dự án từ năm 2019 – 2025, định hướng đến năm 2030, với tổng kinh phí gần 10 tỷ đồng.

Chà vá chân nâu có tên khoa học Pygathrix nemaeus, phân bố ở khu vực Đông Dương gồm Việt Nam, Nam Lào và phần nhỏ thuộc Đông Bắc Campuchia. Riêng tại Quảng Trị, tính đến nay đã ghi nhận ít nhất có 5 đàn với hàng trăm cá thể sinh sống. Chà vá chân nâu nằm trong các loài động vật có vú bị đe dọa nhất ở Việt Nam.