Gia Lai: Kiến nghị thu hồi hơn 913 triệu đồng sai phạm tại BQL Rừng phòng hộ Ia Meur

Thanh tra tỉnh Gia Lai vừa có Kết luận thanh tra số 10/KL-TTr về việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí, công tác quản lý, bảo vệ rừng, sử dụng đất lâm nghiệp tại Ban Quản lý (BQL) Rừng phòng hộ Ia Meur (huyện Chư Prông, Gia Lai).

Một phần diện tích rừng bị đốt phá tại xã Ia Meur, huyện Chư Prông

Theo đó, BQL Rừng phòng hộ Ia Meur được giao quản lý, bảo vệ rừng gồm 15 tiểu khu trên địa bàn xã Ia Meur (huyện Chư Prông), ngoài ra còn quản lý diện tích 25,5ha rừng trồng tại tiểu khu 397 ở xã Gào (TP Pleiku). Tuy nhiên, quá trình quản lý, bảo vệ chưa chặt chẽ, còn để xảy ra sai phạm. Trên cơ sở hồ sơ kiểm kê, kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng và kết quả kiểm tra thực tế tại 10/15 tiểu khu, diện tích rừng bị chặt phá, lấn chiếm, cơi nới làm nương rẫy là 545,33 ha.

Trong đó, BQL Rừng phòng hộ Ia Meur đã lập biên bản vi phạm 237,88 ha, xác định được 125 đối tượng lấn chiếm đất rừng với diện tích 29,6 ha. Còn lại diện tích 297,48 ha chỉ mới được thống kê, rà soát chưa lập biên bản vi phạm, chưa xác định được đối tượng lấn chiếm. Đối với diện tích rừng trồng được giao quản lý, bảo vệ, BQL này đã để 16 hộ dân chặt phá, lấn chiếm 10,5 ha để lấy đất sản xuất nông nghiệp, mà chưa có biện pháp xử lý kịp thời nhằm ngăn chặn tình trạng này.

Về công tác tài chính, số tiền sai phạm phát hiện qua thanh tra là 913.243.000 đồng. Trong đó, thanh toán tiền phụ cấp thu hút, phụ cấp khu vực không đúng quy định số tiền hơn 487 triệu đồng; thanh toán tiền hội nghị, tuyên truyền, công tác phí, các hoạt động của đơn vị không đúng quy định số tiền hơn 318 triệu đồng; thanh toán tiền quản lý bảo vệ rừng, phục vụ công tác lâm sinh không đúng quy định số tiền trên 81 triệu đồng; thanh toán và quyết toán tiền khoán quản lý bảo vệ rừng không đúng quy định số tiền trên 17 triệu đồng.

Qua thanh tra, Thanh tra tỉnh Gia Lai nhận định, để xảy ra các sai phạm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng tại BQL Rừng phòng hộ Ia Meur là trách nhiệm chính thuộc về lãnh đạo BQL Rừng phòng hộ Ia Meur. Bên cạnh đó, có trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong công tác quản lý Nhà nước về quản lý, bảo vệ rừng; chính quyền địa phương huyện Chư Prông và TP Pleiku trong công tác theo dõi, phát hiện và xử lý vi phạm.

Thanh tra tỉnh Gia Lai cũng kiến nghị UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với Trưởng ban và các cá nhân có liên quan tại BQL Rừng phòng hộ Ia Meur. Đồng thời, yêu cầu BQL Rừng phòng hộ Ia Meur thu hồi nộp số tiền sai phạm là trên 913 triệu đồng vào ngân sách Nhà nước theo quy định.