Bộ TN&MT lên tiếng vụ Vịnh Hạ Long bị nhiều dự án xâm phạm

Bộ TN&MT đề nghị tỉnh Quảng Ninh chấn chỉnh tình trạng nhiều dự án đầu tư đang xâm phạm đến di sản Vịnh Hạ Long, báo cáo về Bộ TN&MT trước ngày 25-8.

Cụ thể: Bộ TN&MT cho hay thời gian vừa qua báo chí và người dân phản ánh một số dự án đầu tư xây dựng triển khai trên địa bàn TP Hạ Long có dấu hiệu xâm phạm đến vùng di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long. Những dự án này đã được các cơ quan có chức năng xác định rõ các vi phạm trong công tác bảo vệ môi trường.

Điển hình như dự án khu du lịch Tuần Châu, TP Hạ Long (thi công ngoài ranh giới được giao), dự án cải tạo, nâng cấp bến cập tàu động Mê Cung và dự án cải tạo, nâng cấp bến cập tàu động hang Tiên Ông (thi công xây dựng khi báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt)…

Một trong những công trình xây dựng sai phép xâm hại Vịnh Hạ Long. (Ảnh: Đỗ Hoàng)

Theo đó, Bộ TN&MT đề nghị tỉnh Quảng Ninh rà soát lại các quy hoạch, kế hoạch, các dự án đầu tư mới cũng như các dự án đang được triển khai liên quan. Từ đó có điều chỉnh và biện pháp quản lý kịp thời trên cơ sở thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội tại địa phương theo hướng bền vững, đúng quy hoạch môi trường của tỉnh, không để tác động xấu tới môi trường, cảnh quan của vùng di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long.

Bộ TN&MT cũng đề nghị tỉnh Quảng Ninh thực hiện kiểm tra, đôn đốc các cơ quan chức năng của tỉnh chấp hành nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường nói chung và với các dự án đầu tư nói riêng.

“Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành công tác bảo vệ môi trường đối với các chủ dự án đầu tư; yêu cầu các chủ dự án thực hiện tốt quy định của Luật Bảo vệ môi trường ngay từ khi xem xét đăng ký đầu tư, chấp thuận địa điểm đầu tư; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; kiên quyết xử lý không để xảy ra sai phạm” – Bộ TN&MT đề nghị.