Một con Voọc chà vá chân nâu chết ở Khu bảo  tồn Sơn Trà

Ngày 2/8, Hạt kiểm lâm liên quận Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) cho biết, vừa phát hiện một cá thể Voọc chà vá chân nâu, nghi là bị bệnh chết ở Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà.

Voọc chà vá chân nâu được đưa ra khỏi rừng trong tình trạng suy kiệt về sức khỏe.

Chiều 1/8, trong quá trình khảo sát thực địa ở Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, đoàn công tác liên ngành của TP Đà Nẵng phát hiện một cá thể Voọc chà vá chân nâu trong tình trạng suy kiệt sức khỏe nên đưa về trụ sở của Hạt kiểm lâm để chăm sóc.

Tối cùng ngày, cá thể Voọc chà vá chân nâu này đã chết. Theo ông Trần Thắng, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm liên quận Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn, Voọc chà vá chân nâu có thể chết vì mắc bệnh. Kiểm lâm đã làm thủ tục tiêu hủy Voọc chà vá chân nâu theo đúng quy định

Voọc chà vá chân (Pygathrix nemaeus) là động vật linh trưởng tiến hóa  được xếp hạng Nguy cấp (EN) trong Sách Đỏ thế giới IUCN và Nguy cấp trong Sách Đỏ Việt Nam (EN).

Loài linh trưởng đặc biệt quý hiếm này đang có dấu hiệu suy  giảm về số lượng bầy đàn và số lượng cá thể  ở Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà trong những năm gần đây.