Nắng nóng vẫn rộng khắp cả miền Bắc, miền Trung

Bắc Bộ tiếp tục nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Khu vực Hà Nội trời nắng cả ngày với nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ C.