EVFTA: Khó khăn và thách thức cho các doanh nghiệp Việt

Nguồn: Truyền hình Nhân Dân