Gia Lai: Kết luận nhiều sai phạm tại 03 Công ty Lâm nghiệp

Thanh tra tỉnh Gia Lai vừa công bố 03 Kết luận thanh tra, trong đó chỉ rõ nhiều sai phạm trong việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí; công tác quản lý, bảo vệ rừng, sử dụng đất lâm nghiệp tại 03 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp: KaNak, Lơ Ku và Kông H’de, giai đoạn 2013 đến 2018.

Phần diện tích đất rừng của Công ty Lâm nghiệp KaNak bị cán bộ của Công ty lấn chiếm trồng tiêu, cây ăn quả

Cụ thể, tại Công ty Lâm nghiệp KaNak, Đoàn Thanh tra chỉ rõ Công ty chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm của một chủ rừng, đã để xảy ra tình trạng một số cá nhân thuộc Công ty lấn chiếm đất rừng để sử dụng cho mục đích cá nhân, sau đó đưa ra khỏi hồ sơ kiểm kê rừng năm 2014 với diện tích 3,508ha (trong đó, riêng bà Lê thị Thủy, vợ ông Dương Thanh Bình – Giám đốc Công ty Lâm nghiệp KaNak đã lấn chiếm 1,306ha để trồng cây ăn quả).

Ngoài ra, Công ty Lâm nghiệp KaNak còn để mất 4,781ha rừng tự nhiên được giao quản lý; không đưa diện tích 15,257ha rừng thuộc trách nhiệm quản lý vào hồ sơ rà soát, kiểm kê rừng năm 2014, 2017 mà không có lý do.

Công ty này còn giao hơn 10ha đất rừng cho Công ty Hiệp Lợi (Gia Lai) để trồng cao su. Tuy nhiên, khi kiểm tra, Đoàn Kiểm tra phát hiện diện tích này đang trồng keo lá tràm và hiện chưa được giao cho cá nhân, tổ chức nào quản lý, sử dụng.

Công ty Lâm nghiệp KaNak được UBND huyện Kbang giao trồng thay thế 87,2ha rừng với kinh phí trên 5 tỉ đồng. Qua kiểm tra thì thấy tỷ lệ cây sống không đạt yêu cầu. Về vấn đề tài chính, Công ty đã để thất thoát trên 254 triệu đồng do chi trùng tiền làm thêm giờ, làm thất thoát 285 cây gỗ…

Tại Công ty Lâm nghiệp Kông H’de (huyện Kbang), Thanh tra tỉnh Gia Lai đã kết luận Công ty quản lý diện tích đất rừng được giao chưa chặt chẽ, còn để người dân địa phương sản xuất nông nghiệp trên đất rừng trồng với diện tích hơn 6ha, chặt phá rừng để lấy đất sản xuất nông nghiệp với diện tích 7,81ha (trong đó có 7,28ha là rừng tự nhiên).

Số tiền sai phạm bị Đoàn Thanh tra phát hiện tại Công ty Lâm nghiệp Kông H’de là hơn 197 triệu đồng. Cụ thể, chưa nộp thuế sử dụng đất khi khai thác rừng trồng, nhận hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước và nguồn dịch vụ môi trường rừng với diện tích lớn hơn diện tích thực tế quản lý và một số chi phí không đúng theo quy định.

Còn tại Công ty Lâm nghiệp Lơ Ku, do thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra hiện trạng, số liệu đo đạc dẫn đến việc để mất, lấn, chiếm  hơn 1.800 ha rừng tự nhiên. Đáng nói, để người dân lấn, chiếm đất rừng để sản xuất nông nghiệp tại diện tích rừng thuộc lâm phần quản lý nhưng Công ty không phát hiện, xử lý kịp thời…

Qua Kết quả thanh tra này, Thanh tra tỉnh Gia Lai đã đề nghị các đơn vị khắc phục những sai phạm về tài chính; tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm lãnh đạo đơn vị và các cá nhân, tập thể có liên quan. Đồng thời, UBND tỉnh Gia Lai cũng đã giao cho ngành chức năng của tỉnh Gia Lai xử lý theo quy định.