Điều tra dấu hiệu lập quỹ trái phép ở VQG Mũi Cà Mau

Thanh tra phát hiện hàng loạt sai phạm, đặc biệt là việc lập quỹ trái phép trên 3,4 tỉ đồng nên chuyển hồ sơ cho công an làm rõ.

Ngày 11-6, nguồn tin của PLO cho biết Thanh tra tỉnh Cà Mau vừa thông báo kết luận việc thực hiện pháp luật về thu, chi tài chính và phòng, chống tham nhũng tại Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau.

Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau, qua đó phát hiện hàng loạt sai phạm, đặc biệt có dấu hiệu vi phạm hình sự về lập quỹ trái phép trên 3,4 tỷ đồng

Theo đó, thanh tra phát hiện hàng loạt sai phạm, đặc biệt có dấu hiệu vi phạm hình sự về lập quỹ trái phép trên 3,4 tỉ đồng. Hồ sơ đã chuyển công an làm rõ.

Theo thông báo kết luận của Thanh tra tỉnh Cà Mau, bên cạnh những mặt tích cực và công tác đã đạt được, trong giai đoạn từ 2016 đến 2018, tại Vườn quốc gia Mũi Cà Mau đã có những hạn chế, sai phạm liên quan đến thu, chi tài chính và nội dung về phòng, chống tham nhũng.

Cụ thể, đối với công tác thu, chi tài chính, nơi đây chưa thực hiện đầy đủ Nghị định số 43/2006 và Nghị định 16/2015 và các quy định hiện hành cho từng lĩnh vực cụ thể…

Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản còn hạn chế dẫn đến sai khối lượng tại 5 hạng mục công trình với số tiền trên 80 triệu đồng; thực hiện phương án mở rộng nuôi sò huyết 400 ha có 14 tổ chức và cá nhân phối hợp nhưng Vườn Quốc gia chỉ ký 12 hợp đồng với 12 tổ chức và cá nhân còn hai tổ chức không ký hợp đồng (UBND xã Lâm Hải và UBND xã Nguyễn Việt Khái) và quá trình quản lý thiếu tinh thần trách nhiệm; quản lý lỏng lẻo dẫn đến nhiều thiếu sót, vi phạm làm thất thu trên 407 triệu đồng.

Ngoài ra, Vườn quốc gia không mở sổ theo dõi tài sản cố định và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng, báo cáo tài sản nhà nước của đơn vị trực tiếp sử dụng, báo cáo hao mòn, bảng tính hao mòn tài sản cố định theo Thông tư số 162/2014/TT- BTC. Việc cho thuê máy đào và sà lan thì khi hết hạn hợp đồng cho thuê đã không thanh lý hợp đồng thu hồi tài sản, vẫn để cho bên thuê tài sản tiếp tục sử dụng dẫn đến mất mát, hư hỏng tài sản…

Đáng chú ý, Thanh tra tỉnh Cà Mau xác định có dấu hiệu tội phạm lập quỹ trái phép xảy ra tại Vườn quốc gia Mũi Cà Mau. Cụ thể, trong niên độ thanh tra từ năm 2016 đến năm 2018, Vườn Quốc gia có các khoản thu để ngoài sổ sách kế toán, lập quỹ trái phép trên 436,55 triệu đồng; Thanh toán khống tiền nhiên liệu, trong đó chi cho công tác xử phạt vi phạm hành chính 680 triệu đồng.

Trong công tác phòng, chống tham nhũng, Thanh tra xác định trong niên độ thanh tra, Vườn Quốc gia không có kiểm tra về việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng theo Điều 12, Thông tư số 02/2012/TT-TTCP; chưa bố trí nơi tiếp công dân, chưa phân công người, lịch tiếp công dân theo quy định và hằng năm không thực hiện việc tự kiểm tra nội bộ theo quy định tại Quyết định số 67/2004/QĐ-BTC.

Nơi đây cũng chuyển đổi vị trí công tác hai trường hợp không đủ 24 tháng. Việc kê khai tài sản, thu nhập còn sai sót rất nhiều, hầu hết kê khai còn thiếu nội dung, chưa đúng hướng dẫn, có ghi tài sản là nhà nhưng không ghi tài sản đất và ngược lại.

Riêng trường hợp của ông Phan Quốc Khải – Giám đốc Vườn quốc gia giai đoạn 2016 – 2018 đã  kê khai tài sản, thu nhập năm 2018 không đúng về đất ở, nhà ở, còn không giải trình tăng tài sản nhà ở tại Phường 6, TP Cà Mau có giá trị 1 tỉ đồng và đất ở tại Khóm 8, thị trấn Năm Căn trị giá 200 triệu đồng; vay ngân hàng 1,4 tỉ đồng…

Với những hạn chế, vi phạm nói trên của Vườn Quốc gia Mũi cà Mau, Thanh tra tỉnh Cà Mau xác định ông Phan Quốc Khải, Giám đốc Vườn Quốc gia kiêm Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Mũi Cà Mau, Bí thư Đảng ủy Vườn Quốc gia từ năm 2016 đến năm 2018 quá trình quản lý, điều hành thiếu tinh thần trách nhiệm, quản lý lỏng lẻo để xảy ra 8 nội dung thiếu sót, vi phạm.

Bản thân ông Khải phải trực tiếp chịu trách nhiệm trong thanh toán tiền nhiên liệu, lập quỹ trái phép, cho thuê máy đào và sà lan… Ngoài ra, Thanh tra quy trách nhiệm đối với các Phó Giám đốc gồm ông Lý Hồng Thao, Phạm Phúc Quới, kế toán trưởng Mạc Huỳnh An, chủ tịch công đoàn Trần Thanh Kha…

Với những sai phạm tại Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau, Thanh tra Cà Mau kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo ngành chức năng kiểm điểm nghiêm túc và xử lý theo quy định Giám đốc Phan Quốc Khải, các Phó giám đốc Lý Hồng Thao, Phạm Phúc Qưới.

Chánh thanh tra tỉnh Cà Mau theo thẩm quyền đã ký Quyết định số 40/QĐ-TT chuyển hồ sơ có dấu hiệu tội phạm tại Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau sang Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh cà Mau để xử lý theo quy định của pháp luật, gồm ba nội dung: Lập quỹ trái phép trên 436 triệu đồng, thanh toán tiền nhiên liệu khống từ nguồn kinh phí bảo vệ rừng trên 2,8 tỉ đồng và thanh toán tiền nhiên liệu khống từ nguồn kinh phí xử phạt vi phạm hành chính số tiền hơn 241 triệu đồng.

Đồng thời, trong thông báo kết luận thanh tra nêu: Khi kết thúc thanh tra số liệu lập quỹ trái phép không thay đổi; phát hiện thêm trong số tiền thanh toán khống nhiên liệu và được cụ thể trên 4,8 tỉ đồng và Chánh Thanh tra tỉnh Cà Mau tiếp tục chuyển hồ sơ có liên quan đến số tiền thanh toán khống nhiên liệu cho Cơ quan Cảnh sát Điều traCông an tỉnh Cà Mau xử lý theo quy định của pháp luật.