Phê duyệt Kế hoạch phòng, chống thiên tai quốc gia

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Kế hoạch phòng, chống thiên tai (PCTT) quốc gia đến năm 2020.

Kế hoạch nhằm tăng cường quản lý nhà nước về PCTT, nâng cao năng lực, tính chủ động của toàn xã hội trong PCTT, sử dụng hiệu quả các nguồn lực phục vụ công tác PCTT, kết hợp giữa PCTT với phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, giảm rủi ro thiên tai.

Các lực lượng chức năng huyện Ngọc Hiển (Cà Mau) lập chốt ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi phát tán ra diện rộng. Ảnh: Trần Nguyên

Từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách; nâng cao năng lực PCTT, giảm thiệt hại về người, tài sản; thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn, thực hiện PCTT gắn với phát triển kinh tế – xã hội; kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực chỉ đạo, chỉ huy và đào tạo nguồn nhân lực; nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai; lập quy hoạch, kế hoạch PCTT, phương án ứng phó thiên tai phù hợp điều kiện từng vùng; quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng; tăng cường nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong PCTT; đầu tư củng cố cơ sở hạ tầng PCTT…