130.000 cây được trồng ở các thành phố và thị trấn của Anh

Nhằm nỗ lực giải quyết vấn đề nóng lên toàn cầu, Anh sẽ dành các khoản tài trợ cho việc trồng và chăm sóc cây 3 năm.

Cây xanh trong thành phố lưu trữ carbon và có thể giúp hấp thụ tiếng ồn và giảm nguy cơ lũ lụt. (Ảnh: MediaWorldImages)

Nhằm chống lại sự nóng lên toàn cầu, hơn 130.000 cây sẽ được trồng ở các thị trấn và thành phố của Anh trong 2 năm tới.

Ngày 19/5, Thư ký Bộ Môi trường của Anh, ông Michael Gove cho biết sẽ dành các khoản tài trợ cho các đồn điền thông qua Quỹ Thử thách Cây xanh đô thị.

Chương trình này do Ủy ban Lâm nghiệp quản lý sẽ được mở cho các cá nhân, chính quyền địa phương, tổ chức từ thiện và tổ chức phi chính phủ. Các khoản tài trợ sẽ dành cho việc trồng cây và chăm sóc trong 3 năm đầu để đảm bảo chúng phát triển mạnh.

“Điều này sẽ cho phép chúng ta trồng nhiều cây gần hơn với nơi con người sống và làm việc và nơi mà lợi ích của cây tạo ra sự khác biệt nhất” – Harry Studholme, Chủ tịch Ủy ban Lâm nghiệp Anh cho biết.

Cây xanh đóng một vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống lại sự nóng lên toàn cầu do việc đốt nhiên liệu hóa thạch giải phóng CO2. Cây xanh trong các thành phố và thị trấn cũng hấp thụ tiếng ồn, giảm nguy cơ lũ lụt, tạo bóng mát vào mùa hè và có liên quan đến sức khỏe và phúc lợi chung.

“Chúng ta cần có cây xanh trên đường phố, không chỉ để phủ xanh và tạo bóng mát trên đường mà còn để đảm bảo chúng tôi vẫn kết nối với các kỳ quan của thế giới tự nhiên. Đó chính là lý do tại sao chúng ta phải tang cường trồng cây”, Gove cho biết thêm.

Khoản tài trợ cho việc trồng cây sẽ được chuyển đến như một quỹ thử thách. Chương trình này sẽ hỗ trợ các dự án được cho là có thể mang lại lợi ích xã hội và môi trường lớn nhất.

“Chương trình sẽ sử dụng một bản đồ để kiểm tra tính đủ điều kiện trước khi áp dụng. Chúng tôi cần trồng thêm nhiều cây trong vòng 25 năm tới, vì vậy chúng tôi khuyến khích các khoản đầu tư mới này”, Paul Nolan, Chủ tịch của Cộng đồng Rừng của Anh nhấn mạnh.