Quanh việc trả phí môi trường rừng của nhà máy thủy điện Tả Trạch

UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế có chỉ đạo giải quyết tình trạng Cổ phần Bitexco – Tả Trạch chậm nộp tiền dịch vụ môi trường rừng theo quy định.

Nhiều năm liền, nhà máy thủy điện Tả Trạch chây ỳ nộp tiền phí dịch vụ môi trường rừng

Theo UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế, tại khoản 2, Điều 19, Nghị định 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (nay được thay thế bằng Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ về quy định một số điều của Luật Lâm nghiệp) quy định các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ môi trường rừng có nghĩa vụ tự kê khai và nộp tiền dịch vụ môi trường rừng đầy đủ từ khi bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.

Nhà máy thuỷ điện Tả Trạch đi vào hoạt động, sản xuất, bán điện thương phẩm từ quý 3/2014. Theo đó, số tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng của doanh nghiệp này trong các năm 2014, 2015, 2016 là gần 3,6 tỷ đồng. Tuy nhiên,  phía doanh nghiệp chậm nộp phí theo quy định.

Trước tình trạng trên, UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế đã chỉ đạo Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh làm việc với Công ty Cổ phần Bitexco – Tả Trạch để yêu cầu doanh nghiệp này khẩn trương nộp tiền vào Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh nhằm phục vụ việc chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho các chủ rừng tham gia quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn.

Nhà máy thủy điện Tả Trạch được xây dựng tại xã Dương Hòa (thị xã Hương Thủy), công suất 19,5 MW với 3 tổ máy, mỗi năm bổ sung 80,4 triệu KW cho mạng lưới điện quốc gia. Dự án này là hợp phần thủy điện của dự án hồ Tả Trạch, được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận tách thành một dự án riêng và giao cho Công ty Cổ phần Thuỷ điện Bitexco – Tả Trạch, làm chủ đầu tư theo hình thức BOO (xây dựng – sở hữu – kinh doanh).

Trao đổi với NNVN, Công ty Cổ phần thuỷ điện BITEXCO – Tả Trạch (BITEXCO – Tả Trạch, thành viên của BITEXCO POWER) cho biết, đơn vị đã và đang thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về thuế, phí đối với Nhà nước trong đó có tiền dịch vụ môi trường rừng theo đúng Hợp đồng uỷ thác chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng đã ký giữa Bên uỷ thác là BITEXCO – Tả Trạch và Bên nhận uỷ thác là Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên – Huế (số 20/HĐUT-DVMTR/2016 ngày 2/12/2016).

Đối với giai đoạn từ năm 2014 đến 2016, tại Điều 3 của Hợp đồng số 20/HĐUT-DVMTR/2016 ngày 2/12/2016 về thời hạn Hợp đồng quy định: Thời gian bắt đầu thực hiện Hợp đồng kể từ ngày 1/1/2017, chính vì vậy BITEXCO – Tả Trạch không có cơ sở cũng như nghĩa vụ phải thực hiện chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng giai đoạn này cho Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Ngày 1/3/2019, BITEXCO – Tả Trạch và Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên – Huế đã ký Phụ lục Hợp đồng số 02/PLHĐUT-DVMTR/2019 trong đó tại Điều 1 đã sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều 3 Hợp đồng số 20/HĐUT-DVMTR/2016 ngày 2/12/2016 như sau: “Thời gian bắt đầu thực hiện Hợp đồng: Kể từ ngày có hoạt động sản xuất kinh doanh phát điện của nhà máy thuỷ điện BITEXCO – Tả Trạch…”.

Ngay sau đó, mặc dù đang gặp rất nhiều khó khăn về tài chính do sản lượng điện rất thấp trong thời điểm mùa kiệt, doanh thu không đủ bù chi phí nhưng BITEXCO – Tả Trạch đã thực hiện chi trả số tiền 1.915.005.360 đồng (năm 2014 và 2015) cho Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên – Huế. Số tiền còn lại (1.660.150.060 đồng) cũng đang được BITEXCO – Tả Trạch thu xếp nguồn tài chính để chi trả trong thời gian sớm nhất.

Nguồn: