Giảm các vi phạm liên quan đến động vật hoang dã ở Hà Nội

Kết quả khảo sát 1.644 cơ sở kinh doanh cho thấy, tỷ lệ vi phạm liên quan đến động vật hoang dã ở Hà Nội từ năm 2017-2018 là 11%, giảm 10% so với giai đoạn từ năm 2013-2015.

Bà Nguyễn Thị Phương Dung, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên cho biết: Trung tâm đã khảo sát mức độ phổ biến của các vi phạm về động vật hoang dã trên địa bàn 4 quận tại Hà Nội gồm: Hà Đông, Thanh Xuân, Đống Đa, Cầu Giấy cũng như đánh giá hiệu quả xử lý vi phạm của các cơ quan chức năng.

Kết quả khảo sát 1.644 cơ sở kinh doanh cho thấy, tỷ lệ vi phạm ở Hà Nội từ năm 2017-2018 là 11%, giảm 10% so với giai đoạn từ năm 2013-2015. Đáng chú ý, các cơ quan chức năng Thành phố Hà Nội đã xử lý thành công vi phạm về động vật hoang dã trung bình là 65% – mức cao nhất từng được ghi nhận kể từ khi khảo sát lần đầu thực hiện tại Hà Nội vào năm 2013.

Trong đó, quận Thanh Xuân đạt tỷ lệ cao nhất là 80%, quận Hà Đông 69%, quận Cầu Giấy 64%, quận Đống Đa đạt 50%.

Ảnh minh họa: Save Vietnam’s Wildlife

Tình trạng vi phạm về động vật hoang dã giữa các quận tại Hà Nội có khác biệt lớn. Trong đó, quận Hà Đông có vi phạm về động vật hoang dã cao nhất với tỷ lệ 15,4%, quận Đống Đa đứng vị trí thứ hai với 14,6%, quận Thanh Xuân 7,2% và quận Cầu Giấy 6,5%.

Bên cạnh đó, có 21% tổng số vụ vi phạm liên quan đến động vật hoang dã còn sống đã xử lý thành công, tang vật bị tịch thu hoặc chuyển giao cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Tỷ lệ này chưa cao do các cơ quan chức năng đã không xử lý thông tin ngay sau khi được thông báo hoặc các đối tượng vi phạm đã kịp thời vận chuyển, che giấu động vật hoang dã trước khi cơ quan chức năng kiểm tra, khám xét.

Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên cho rằng, phản hồi kịp thời của các cơ quan chức năng là yếu tố quan trọng nhằm thiết lập cơ chế hợp tác có hiệu quả giữa người dân và cơ quan chức năng trong công tác phòng chống vi phạm về động vật hoang dã.

Sau mỗi đợt khảo sát, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên thông báo kết quả tới Ủy ban nhân dân mỗi quận, huyện và Chi cục Kiểm lâm thành phố kèm theo kiến nghị xử lý các cơ sở vi phạm. Sau từ 60 – 90 ngày, Trung tâm sẽ khảo sát lần hai các cơ sở kinh doanh có vi phạm.

Bên cạnh đó, các vi phạm đều được cập nhật trên Hệ thống cơ sở dữ liệu vi phạm về động vật hoang dã của Trung tâm, bao gồm chi tiết các hoạt động được thực hiện để xử lý từng vụ việc, kết quả xử lý từ các cơ quan chức năng và quá trình giám sát độc lập của Trung tâm.