Xẻ thịt đất rừng Sóc Sơn: Chỉ rõ trách nhiệm của từng cá nhân

Thanh tra TP.Hà Nội chỉ rõ những vi phạm diễn ra thuộc quy hoạch đất rừng Sóc Sơn thuộc trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT), Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) cho đến chính quyền các xã.

Xẻ thịt đất rừng Sóc Sơn. Ảnh chụp màn hình.

Thanh tra TP.Hà Nội đã có thông báo kết luận thanh tra đất rừng tại 2 xã Minh Trí, Minh Phú (huyện Sóc Sơn) từ năm 2008 đến nay và việc thực hiện các kết luận thanh tra trước đó.

Không lưu giữ hồ sơ địa chính đầy đủ

Kết luận thanh tra nêu rõ, UBND xã Minh Trí và xã Minh Phú buông lỏng quản lý, không lưu giữ hồ sơ địa chính đầy đủ, không xác định số hộ mượn đất và được cấp sổ lâm bạ, không xác định được tình trạng sử dụng đất, mua bán, chuyển nhượng của các hộ.

Trong khi đó, UBND huyện Sóc Sơn không theo dõi, không thống kê được các trường hợp mượn đất và số lượng các sổ lâm bạ đã cấp. Hằng năm, UBND huyện Sóc Sơn không lập kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng trình các cấp thẩm quyền phê duyệt.

Ngoài ra, UBND huyện không theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, một số vị trí chưa xác định ranh giới rừng, việc cắm mốc giới rừng chưa đảm bảo theo quy hoạch được duyệt.

Bên cạnh đó, Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng Hà Nội không lưu giữ đầy đủ hồ sơ tài liệu liên quan đến công tác giao khoán, quản lý bảo vệ phát triển rừng cho các chủ trừng và hồ sơ giao khoán các hộ gia đình, cá nhân thuộc diện tích vườn quả ở thôn Lâm Trường, xã Minh Phú.

Ban còn buông lỏng quản lý, không kịp thời kiểm tra, phối hợp với các cấp chính quyền địa phương xử lí vi phạm về đất đai, không có biện pháp ngăn chặn để các hộ mua bán, chuyển nhượng cho các trường hợp ngoài địa phương, tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng công trình nhà ở, công trình nhà vườn kiên cố trong phạm vi đất rừng phòng hộ.

Công trình xây dựng ngay sát hồ Đồng Đò (Sóc Sơn).

Kết luận thanh tra Hà Nội cũng chỉ rõ, Sở NN&PTNT Hà Nội thiếu kiểm tra, hướng dẫn trong công tác quản lý Nhà nước đối với Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng Hà Nội để đơn vị buông lỏng quản lý, không lưu giữ hồ sơ tài liệu về quy hoạch rừng và hồ sơ quản lý rừng.

Từ đó, để các tổ chức, cá nhân mua bán chuyển nhượng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng trên đất thuộc quy hoạch rừng là không thực hiện đúng trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước.

Thanh tra Hà Nội khẳng định, để xảy ra các vi phạm trên, trách nhiệm thuộc về Chủ tịch UBND xã Minh Trí, xã Minh Phú, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng, giám đóc Ban Quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng Hà Nội và Giám đốc Sở NN&PTNT giai đoạn 2008 đến nay.

Xã buông lỏng quản lý

Về vi phạm trật tự xây dựng trong quy hoạch đất rừng, thông báo kết luận thanh tra của Thanh tra TP.Hà Nội nêu rõ, tại các xã Minh Trí, Minh Phú, các hộ dân đã tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, xây dựng công trình, nhà ở trên đất nằm trong quy hoạch rừng năm 2008: Tổng số 688 trường hợp (xã Minh Trí có 524 trường hợp, xã Minh Phú có 164 trường hợp) trong đó, có nhiều công trình xây dựng với quy mô lớn nhưng không được kiểm tra và xử lý là vi phạm theo quy định.

Các công trình điển hình như hộ ông Ngô Văn Cam, Trương Anh Quân (vợ là ca sĩ Đỗ Mỹ Linh), tổ hợp Hoàng Lê Gia Garden.

Xẻ thịt đất rừng Sóc Sơn. Ảnh chụp màn hình.

Thanh tra TP.Hà Nội nêu rõ, để xảy ra vi phạm nêu trên, trách nhiệm thuộc về Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch và cán bộ địa chính xã Minh Trí, xã Minh Phú.

Bên cạnh đó, Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng Hà Nội, Trưởng phòng TN&MT, Giám đốc văn phòng đăng ký đất và nhà huyện Sóc Sơn, Đội trưởng đội Thanh tra xây dựng huyện Sóc Sơn cũng phải chịu trách nhiệm.

Ngoài ra, thanh tra cũng nêu trách nhiệm của Chủ tịch, phó Chủ tịch huyện phụ trách lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng từ 2008 đến nay.