Phú Yên ban hành Chương trình hành động về phát triển kinh tế biển

Tỉnh Phú Yên đề ra mục tiêu đến năm 2030 phát triển thành công các ngành kinh tế biển theo thứ tự ưu tiên: Du lịch và dịch vụ biển, nuôi trồng và khai thác hải sản, kinh tế hàng hải, công nghiệp ven biển, năng lượng tái tạo và cách ngành kinh tế biển mới, và khai thác các tài nguyên, khoáng sản biển khác.

Du lịch và dịch vụ biển được Phú Yên quan tâm hàng đầu trong chiến lược phát triển kinh tế biểnSáng 25/3, Tỉnh ủy Phú Yên tổ chức Hội nghị lần thứ 16 để thảo luận, thống nhất ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, Hội nghị lần thứ VIII, Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tỉnh Phú Yên đề ra mục tiêu đến năm 2030 phát triển thành công các ngành kinh tế biển theo thứ tự ưu tiên: Du lịch và dịch vụ biển, nuôi trồng và khai thác hải sản, kinh tế hàng hải, công nghiệp ven biển, năng lượng tái tạo và cách ngành kinh tế biển mới, và khai thác các tài nguyên, khoáng sản biển khác.

Bên cạnh đó, tỉnh tập trung thu hút phát triển đồng bộ các khu công nghiệp, khu đô thị sinh thái ven biển. Khu kinh tế biển được xác định đóng vai trò chủ đạo trong phát triển và gắn kết với các địa phương; hoàn thiện hạ tầng theo hướng tiếp cận mô hình sinh thái.

Các khâu đột phá được Tỉnh ủy Phú Yên xác định gồm: Hoàn thiện chính sách phát triển bền vững kinh tế biển, phát triển mô hình tăng trưởng xanh; phát triển khoa học, công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực biển có chất lượng cao; tiếp tục xây dựng kết cấu hạ tầng đa mục tiêu, kết nối chiến lược theo các trục Bắc-Nam, Đông-Tây giữa các địa phương trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận.

Ông Huỳnh Tấn Việt, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên cho TTXVN biết, để thực hiện thành công chương trình hành động này, tỉnh sẽ thực hiện các giải pháp chủ yếu như: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phát triển bền vững biển, tạo đồng thuận trong toàn xã hội; xây dựng kế hoạch về phát triển bền vững kinh tế biển; phát triển khoa học, công nghệ và tăng cường điều tra cơ bản về tài nguyên, môi trường biển; đẩy mạnh giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực biển.

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ tăng cường năng lực bảo đảm quốc phòng, an ninh, thực thi pháp luật trên biển; chủ động mở rộng quan hệ đối ngoại và hợp tác quốc tế; huy động nguồn lực, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư cho phát triển bền vững biển, xây dựng một số tập đoàn kinh tế biển mạnh.

Phú Yên có chiều dài bờ biển gần 190 km với 4 địa phương có biển là thành phố Tuy Hòa, thị xã Sông Cầu, huyện Tuy An và Đông Hòa. Dọc tuyến ven biển có nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng như: Khu du lịch quốc gia Vịnh Xuân Đài, danh thắng Gành Đá Đĩa, Hòn Yến, danh thắng vịnh Vũng Rô, bãi Môn-Mũi Điện… Tỉnh cũng nổi tiếng với nghề câu cá ngừ đại dương, nuôi tôm hùm.

Nguồn: