Ô nhiễm môi trường khiến hơn 9 triệu người chết sớm