Ít nhất 55 tỉnh có người bị nhiễm sán lợn

Nguồn: VTV14