OXFAM tuyển Tư vấn

Tổ chức Oxfam cần tuyển Tư vấn quảng bá trang web và ứng dụng điện thoại thông minh, làm việc tại Thái Bình, Hòa Bình, Phú Yên và Hồ Chí Minh.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ email: HR.Vietnam@oxfam.org.

Hạn chót nộp hồ sơ: 11/02/2019

Thông tin chi tiết xem tại đây