Cải thiện quản lý nguồn nước và năng lượng ngành dệt may

Ngày 26/10, Tổ chức Quốc tế về Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) và Hiệp hội Dệt May Việt Nam tổ chức ra mắt Dự án “Xanh hoá ngành dệt may Việt Nam thông qua cải thiện quản lý nước và năng lượng bền vững”.

Lễ ra mắt (Ảnh: WWF)

Dự án được thực hiện từ 2018 – 2020 nhằm cải thiện hiệu suất nước và năng lượng trong ngành dệt may, từ đó giúp giảm thiểu tác động của ngành lên môi trường. Đây là một phần của Dự án “Thúc đẩy giảm thiểu tác động thông qua chuỗi cung ứng dệt may”, do Ngân hàng HSBC tài trợ tại 4 quốc gia Trung Quốc, Bangladesh, Ấn Độ và Việt Nam.

Dự án sẽ tiến hành hợp tác với các doanh nghiệp để khuyến khích họ tham gia hơn vào công tác quản lý sông Mê Kông, quy hoạch năng lượng bền vững và tạo cơ hội cho các doanh nghiệp thảo luận về kế hoạch hành động chung nhằm đầu tư và phát triển ngành dệt may theo hướng bền vững. Bên cạnh đó, dự án cũng tác động đến các nhà đầu tư của ngành dệt may Việt Nam, đặc biệt là các nhà đầu tư đến từ Trung Quốc.

Dệt may là một trong những ngành kinh tế quan trọng của Việt Nam, đóng góp 15% tổng giá trị xuất khẩu và có tốc độ tăng trưởng cao, cung cấp khoảng 3 triệu việc làm trên cả nước. Tuy nhiên, đây cũng là ngành gây ra nhiều tác động đối với môi trường, đặc biệt là việc khai thác, sử dụng và xả thải nguồn nước cũng như sử dụng năng lượng để đun nóng và tạo ra hơi nước, góp phần gia tăng khí phát thải nhà kính. Do đó, xanh hóa ngành dệt may là điều vô cùng cần thiết, nhất là trong giai đoạn mới của thương mại quốc tế hiện nay.

Nguồn: