Đề xuất miễn thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về miễn thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và miễn thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

Ảnh minh họa

Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị miễn thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản giai đoạn từ ngày 1/7/2011 đến ngày 31/12/2013 và miễn thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước giai đoạn từ ngày 1/1/2013 đến ngày 31/8/2017.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, đề xuất này được đưa ra nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các doanh nghiệp để phát triển sản xuất, kinh doanh, vì nếu thực hiện thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản giai đoạn từ ngày 1/7/2011 đến ngày 31/12/2013, thực hiện việc thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước giai đoạn từ ngày 1/1/2013 đến ngày 31/8/2017 sẽ rất khó khăn và không bảo đảm tính khả thi vì các doanh nghiệp có khai thác khoáng sản, khai thác nước đã quyết toán chi phí năm, công bố lỗ, lãi, nộp các khoản thuế. Đề xuất này cũng nhằm khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư vào công nghiệp khai khoáng; khuyến khích phát triển kinh tế cụm công nghiệp khai thác – chế biến khoáng sản tập trung; khuyến khích đầu tư các dự án khai thác, chế biến khoáng sản có công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường; các dự án khai thác, chế biến quặng nghèo, công nghệ chế biến phức tạp, sử dụng triệt để và tiết kiệm khoáng sản; bảo đảm hài hoà lợi ích thu được từ khai thác và chế biến khoáng sản giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân nơi có khoáng sản được khai thác, chế biến; đẩy nhanh ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ tiên tiến trong chế biến, sử dụng khoáng sản thì cần thiết phải mở rộng diện được miễn thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

Giải thích lý do đề nghị miễn thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản giai đoạn từ ngày 1/7/2011 đến ngày 31/12/2013, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, với đề xuất này, cơ quan nhà nước sẽ không phải bỏ chi phí để thực hiện việc tiếp nhận, thẩm định hồ sơ tính tiền và thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; không gây khó khăn cho cơ quan nhà nước và doanh nghiệp trong việc xử lý các nghĩa vụ thuế. Việc không thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản sẽ giúp cho doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh vì doanh nghiệp đã hạch toán lỗ lãi và tính giá thành sản phẩm. Đồng thời, người dân không phải chi trả những chi phí tăng thêm do giá nguyên liệu từ các sản phẩm được chế biến từ khoáng sản được khai thác. Việc thực hiện phương án này sẽ giúp ổn định xã hội vì không bị tăng giá thành sản phẩm nên có tác động tốt tới nền kinh tế.

Tương tự, nếu miễn thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước giai đoạn từ ngày 1/1/2013 đến ngày 31/8/2017, cơ quan nhà nước cũng sẽ không phải bỏ chi phí để thực hiện việc tiếp nhận, thẩm định hồ sơ tính tiền và thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. Việc không thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước sẽ giúp cho doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh vì doanh nghiệp đã hạch toán lỗ lãi và tính giá thành sản phẩm. Đồng thời, người dân không phải chi trả những chi phí tăng thêm do giá điện tăng và các sản phẩm khác. Nếu thực hiện phương án này thì người dân và doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được nhiều hơn số 300 tỷ đồng đến 350 tỷ đồng mà nhà nước có thể thu được hàng năm. Việc thực hiện phương án này sẽ giúp ổn định xã hội vì không bị tăng giá thành sản phẩm nên có tác động tốt tới nền kinh tế.

Mời bạn đọc xem toàn văn đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về miễn thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và miễn thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước tại đây.

Nguồn: