Công bố nguyên nhân cá bớp chết hàng loạt tại Quảng Ngãi

Nguồn: Truyền hình Thông tấn – VNEWS