Tham vấn “Thành lập đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai”

Ngày 19-9, Bộ NN&PTNT tổ chức hội thảo tham vấn “Thành lập đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai”. Dự hội nghị có đại diện các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ và đối tác phát triển trong phòng, chống thiên tai…

Toàn cảnh hội nghị.

Chiến lược quốc gia Phòng, chống thiên tai của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là nhằm mục tiêu: Giảm thiệt hại về người giai đoạn 2018-2030 thấp hơn giai đoạn 2005-2017; giảm mức độ ảnh hưởng của thiên tai đến các hoạt động sản xuất kinh doanh…

Để đạt được các mục tiêu trên, Tổng cục Phòng, chống thiên tai đề xuất 12 nhiệm vụ và giải pháp: Nâng cao nhận thức và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng; nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai; đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ công tác phòng, chống thiên tai.

Đánh giá khoảng trống năng lực của hệ thống phòng, chống thiên tai ở Việt Nam dưới lăng kính trẻ em, Tiến sĩ Lan Wilderspin, đại diện Tổ chức Unicef đã chỉ ra nhiều thành tựu và tồn tại trong công tác phòng, chống thiên tai của Việt Nam; đồng thời, đưa ra khuyến nghị Việt Nam cần triển khai rộng rãi Chiến lược quốc gia về Phòng, chống thiên tai trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng rõ rệt. Trong ứng phó khẩn cấp với thiên tai, Việt Nam cần giao quyền tự quyết nhiều hơn cho cơ quan phòng, chống thiên tai cấp huyện và cấp xã; tăng cường nguồn lực đầu tư nâng cao năng lực hệ thống dự báo, cảnh báo thiên tai, xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phòng, chống thiên tai và tái thiết sau thiên tai.

Phát biểu tại hội thảo, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam Ousmance Dione đánh giá cao công tác phòng, chống thiên tai của Việt Nam; đồng thời khẳng định sẽ hỗ trợ Chính phủ và nhân dân Việt Nam trong công tác phòng, chống thiên tai, ứng phó, thích ứng biến đổi khí hậu. Thời gian tới, Ngân hàng Thế giới sẽ tập trung hỗ trợ Việt Nam 4 lĩnh vực: Xây dựng các kế hoạch quản lý rủi ro thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu; xây dựng công cụ tài chính giúp Chính phủ và các hộ dân huy động nguồn lực ứng phó thiên tai, biến đổi khí hậu; chia sẻ kinh nghiệm phòng, chống thiên tai của các quốc gia trên thế giới cho Việt Nam; nâng cao năng lực về thể chế, chính sách, kỹ thuật cho cơ quan chuyên môn trong quản lý rủi ro thiên tai, biến đổi khí hậu.

Kết luận hội thảo, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hoàng Văn Thắng cho biết, những năm vừa qua, thiên tai diễn ra phức tạp, thiệt hại rất lớn về người và tài sản… Chính phủ đã triển khai nhiều giải pháp, cộng đồng quốc tế hỗ trợ rất nhiều cho Việt Nam trong phòng ngừa, ứng phó, tái thiết sau thiên tai… Tuy nhiên, việc hỗ trợ thiên tai còn chồng chéo, chưa tập trung… Nguyên nhân là do chưa có cơ quan điều phối các hoạt động hợp tác quốc tế trong phòng, chống thiên tai trên phạm vi cả nước. Các tổ chức quốc tế chưa tiếp cận đầy đủ thông tin về thứ tự ưu tiên các chương trình, dự án và hành động cần tài trợ… Để khắc phục những hạn chế này, thời gian tới, Bộ NN&PTNT sẽ tổng hợp và trình Chính phủ xem xét, cho phép thành lập đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai…