Thanh tra việc bảo vệ môi trường trong hoạt động khoáng sản

Ngày 30/8, Thanh tra Chính phủ tổ chức công bố Quyết định thanh tra việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt khai thác khoáng sản. Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Thanh chủ trì buổi công bố.

Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Thanh phát biểu tại buổi công bố(Ảnh: TH)

Theo Quyết định 742/QĐ-TTCP ngày 20/8/2018, TTCP sẽ thanh tra việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác tại các tỉnh: Lai Châu, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Yên Bái.

Thời hạn thanh tra 70 ngày làm việc thực tế; thời kỳ thanh tra từ 2011 – 2017, trường hợp cần thiết có thể xem xét nội dung liên quan trước và sau thời kỳ thanh tra.

Đoàn Thanh tra do ông Vũ Đình Đông, Thanh tra viên chính, Trưởng phòng Nghiệp vụ 2, Cục 1, Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn.

Cũng tại Quyết định số 755 /QĐ-TTCP ngày 29/8/2018, Tổ Giám sát Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 742/QĐ-TTCP có hai thành viên do ông Hoàng Văn Ngọc, Thanh tra viên chính, Trưởng phòng Nghiệp vụ I, Vụ Giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra làm Tổ trưởng.

Phát biểu tại buổi công bố, Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Thanh nhấn mạnh: Thời gian qua, Chính phủ rất quan tâm đến hoạt động thanh tra, giám sát việc bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản. Một số địa phương làm việc này không tốt, gây ảnh hưởng đến môi trường, cuộc sống sinh hoạt người dân. Vì vậy trong định hướng thanh tra 2018 – 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, nhấn mạnh các Bộ, ngành TƯ và địa phương cần quan tâm đến nhiệm vụ này. Đồng thời giao TTCP xây dựng kế hoạch thanh tra bảo vệ môi trường tại các dự án khoáng sản trên toàn quốc.

Phó Tổng Thanh tra đề nghị, Đoàn Thanh tra chấp hành nghiêm túc Luật Thanh tra; phải thực hiện nghiêm túc quy chế của Đoàn Thanh tra cũng như các quy định khác của pháp luật về thanh tra, thực hiện đảm bảo theo nội dung, kế hoạch thanh tra đã được; chủ động phối hợp tốt với các địa phương trong quá trình thanh tra; tránh làm ảnh hưởng đến hoạt động của các địa phương

Đối với UBND các tỉnh cũng như các sở, ngành có liên quan phối hợp, tạo điều kiện để Đoàn Thanh tra hoàn thành kế hoạch thanh tra theo đúng nội dung thanh tra đã được lãnh đạo TTCP phê duyệt; phân công đầu mối bố trí thời gian, sắp xếp lịch làm việc với đoàn, tạo mọi điều kiện để Đoàn Thanh tra hoàn thành nhiệm vụ với hiệu quả cao nhất; chủ động lựa chọn những dự án có vấn đề tại địa phương về môi trường đề cử với Đoàn Thanh tra. Đồng thời, các địa phương phối hợp, hợp tác với Đoàn Thanh tra trên tinh thần chủ động; tạo điều kiện làm việc thuận lợi, cung cấp hồ sơ theo yêu cầu của Đoàn Thanh tra; cùng Đoàn Thanh tra thực hiện đúng yêu cầu của pháp luật.