Thúc đẩy bình đẳng giới và lồng ghép giới trong FLEGT-VPA

Tại Tọa đàm “Bình đẳng giới và hòa nhập xã hội trong Thực thi lâm luật, quản trị rừng và thương mại lâm sản (FLEGT): Triển vọng và ý nghĩa chính sách” do RECOFTC, PanNature, WWF phối hợp tổ chức sáng nay tại Hà Nội, bà Nguyễn Tường Vân, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế, Tổng cục Lâm nghiệp cho hay: Phụ nữ đóng một vai trò quan trọng trong ngành lâm nghiệp ở Việt Nam. Có khoảng 20 triệu người sống gần rừng hoặc đang phụ thuộc vào rừng, trong đó hơn 50% là phụ nữ. Phụ nữ cũng là lực lượng lao động chính trong toàn bộ chuỗi sản xuất lâm nghiệp bao gồm các khâu từ khai thác, phát triển, bảo vệ rừng, chế biến và xuất khẩu gỗ. Do đó, vấn đề giới và bình đẳng giới ngày càng được quan tâm trong lĩnh vực lâm nghiệp nói chung, trong tiến trình đàm phán Hiệp định đối tác tự nguyện (VPA) về thực thi lâm luật, quản trị rừng và thương mại lâm sản (FLEGT) giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) nói riêng. Đặc biệt, Khung thực thi VPA chung (JIF) cũng chú trọng và nâng cao sự tham gia của phụ nữ vào thực thi VPA.

Tuy nhiên, bên cạnh một số điểm đáng ghi nhận, hiện vẫn còn khoảng trống về bình đẳng giới trong VPA, cụ thể: vấn đề bình đẳng giới chưa được nêu cụ thể trong các tài liệu VPA và hiện cũng chưa có nghiên cứu toàn diện về tác động giới của VPA/FLEGT; nhiệm vụ chiến lược của JIF vẫn còn nêu chung chung về vấn đề giới; hướng dẫn về lồng ghép giới trong quá trình thực thi VPA cũng như quy trình phát triển chính sách lâm nghiệp chưa được rõ ràng…

Do đó, theo bà Vân, cần nâng cao năng lực cho các bên liên quan để hiểu về vấn đề giới, đồng thời thiết lập công cụ giám sát để đảm bảo phụ nữ được tham gia vào quá trình VPA cũng như thiết lập hệ thống chỉ tiêu để ưu tiên cho phụ nữ trong các lớp đào tạo kỹ thuật và công việc thực tế.

Ngoài việc cập nhật tiến trình và mối liên hệ về giới trong FLEGT-VPA, Tọa đàm cũng dành nhiều thời gian thảo luận về các cơ hội, thách thức cũng như cách thức lồng ghép giới trong FLEGT.

Một số hình ảnh tại Tọa đàm:

Ông Etienne Delattre, Điều phối viên Dự án cấp khu vực, Dự án V4MF
Bà Nguyễn Tường Vân, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế, Tổng cục Lâm nghiệp phát biểu tại Tọa đàm
Ông Hoàng Thành, Văn phòng Phái đoàn EU tại Việt Nam

Nguồn:
PanNature