Hà Nội lên phương án chống lũ

Trong nội dung Công văn số 3910/UBND-KT vừa ban hành, UBND TP Hà Nội giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các sở, ngành, UBND các huyện bị ảnh hưởng mưa bão kiểm tra, rà soát các hư hỏng, thiệt hại, sự cố đê, công trình thủy lợi.

Trong đó, các huyện Ba Vì, Phúc Thọ, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, Mỹ Đức phải kiểm tra, tổng hợp thiệt hại, hư hỏng sau thiên tai, thống nhất đề xuất hướng khắc phục, phục hồi đảm bảo công tác chống lũ trong thời gian trước mắt (2018-2019) và lâu dài, báo cáo UBND TP trước ngày 10/9/2018.

Nghiên cứu, đề xuất, báo cáo UBND TP phương án khả thi việc di dời một số khu dân cư, trường học, cơ sở y tế trong khu vực Hữu Bùi, huyện Chương Mỹ có địa hình thấp, dễ bị ngập úng khi có lũ, báo cáo UBND TP trong tháng 10/2018.