Tăng thu từ giám sát khai thuế trong lĩnh vực khoáng sản

Đề án “Giám sát khai thuế đối với hoạt động khai thác, tiêu thụ cát và đá tự nhiên” được tỉnh Thanh Hoá thực hiện từ tháng 8/2017.

Mỏ cát trên sông Chu, địa bàn thị trấn Vạn Hà (Thiệu Hóa) được lắp camera giám sát trong thời gian thực hiện đề án (Ảnh: baothanhhoa.vn)

Đề án này nhằm tăng cường quản lý thuế trong lĩnh vực khai thác khoáng sản và được thực hiện tại các huyện Yên Định, Thiệu Hóa, Thọ Xuân.

Đây là những địa phương tập trung nhiều doanh nghiệp hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn. Sau một năm triển khai, bên cạnh thành công ban đầu đã nảy sinh bất cập cần giải quyết.

Cụ thể, các đoàn giám sát liên ngành thực hiện giám sát 34 doanh nghiệp khai thác đá và 11 doanh nghiệp khai thác cát. Đến nay, tổng số thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường khai tăng thêm hơn 4,78 tỷ đồng.

Để quản lý hoạt động của các doanh nghiệp, đoàn giám sát liên ngành lắp đặt hệ thống camera giám sát tại cổng ra vào các mỏ. Hình ảnh camera được chốt hàng ngày và lập thành biên bản với quản lý phụ trách tại các mỏ của doanh nghiệp. Tổng sản lượng cát, sỏi thông qua giám sát được doanh nghiệp xác nhận và gửi về cơ quan thuế để đối chiếu và quản lý.

Cách làm này giúp cơ quan thuế quản lý chặt chẽ, chính xác nguồn cát sỏi bán ra của các doanh nghiệp, từ đó thu đúng, thu đủ khoản thuế doanh nghiệp phải nộp. Việc lắp đặt camera giám sát giúp chủ các doanh nghiệp quản lý chặt chẽ hơn hoạt động của đơn vị.

Ông Vũ Quốc Dũng, Phó Cục trưởng Cục Thuế Thanh Hóa cho biết, cùng kết quả đạt được, quá trình giám sát thuế còn nhiều hạn chế cần khắc phục.

Cụ thể, việc cung cấp, trao đổi thông tin kết quả kiểm tra hồ sơ khai thuế giữa đơn vị quản lý và đơn vị giám sát chưa kịp thời. Việc thay đổi về doanh thu, lợi nhuận của doanh nghiệp sau giám sát chưa đánh giá đầy đủ. Sản lượng khai thuế đã kiểm đếm chưa duy trì được; chưa thống nhất trong thời gian thực hiện giám sát dẫn đến sản lượng, giá trị tính thuế và số thuế sau giám sát giảm…

Thời gian tới, UBND tỉnh Thanh Hóa giao Cục Thuế Thanh Hóa hoàn thiện Đề án lắp đặt camera giám sát hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn để quản lý thu thuế.

Cụ thể, các mỏ khai thác khoáng sản có trữ lượng lớn, tỉnh sẽ hỗ trợ đầu tư lắp đặt camera giám sát thu thuế. Các mỏ do các Chi cục Thuế giám sát thu thuế, địa phương tự đầu tư lắp đặt camera giám sát. Trường hợp các mỏ không lắp camera giám sát thu thuế, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các địa phương báo cáo UBND tỉnh đình chỉ khai thác của mỏ.

Cục Thuế Thanh Hóa yêu cầu Chi cục Thuế phối hợp với UBND các địa phương rà soát tổ chức, cá nhân khai thác cát, đá trên địa bàn. Đồng thời, đánh giá lại trữ lượng, xác định sản lượng khai thác, đối chiếu với sản lượng đã kê khai, kịp thời phát hiện đối tượng khai thác trái phép để có hướng xử lý.

Đối với các mỏ đã lắp camera giám sát, nếu không tuân thủ nội dung giám sát, không ký hồ sơ, cơ quan thuế sẽ tiến hành điều tra thực tế sản lượng khai thác, tiêu thụ một thời gian nhất định hoặc tham khảo hình ảnh từ camera giám sát tải trọng để có thêm thông tin, đảm bảo mức sản lượng kê khai nộp thuế của các doanh nghiệp sát thực tế.

Căn cứ vào trữ lượng cho phép khai thác hàng năm, cơ quan thuế sẽ giám sát sản lượng kê khai thuế tháng, quý; lập biên bản ghi nhận sản lượng tiêu thụ có sự tham gia của thành viên đoàn giám sát và thực hiện ấn định thuế.