Việt Nam trong tốp các quốc gia hút thuốc nhiều nhất

Theo thống kê của WHO, Trung Quốc là quốc gia có số người hút thuốc lá nhiều nhất thế giới với với 315 triệu người, tiêu thụ hơn 1/3 lượng thuốc lá của thế giới.

 

Nguồn: