Bạn biết gì về giá trị của một cây xanh 50 tuổi?

Một cây xanh có tuổi đời 50 năm có thể tạo ra lượng khí ôxy có giá trị 31.250 USD, giúp kiểm soát xói mòn và tăng độ màu mỡ cho đất tương đương với số tiền 31.250 USD.