Hà Nội: Cá chết và nổi trắng tại nhiều điểm ở Hồ Tây

Sáng nay (9/7), tại ven hồ khu vực các phố Trích Sài, Quảng Bá, Nhật Chiêu… một số lượng lớn cá tiếp tục bị chết và dạt vào bờ kè. Một số cá thể có kích thước và trọng lượng rất lớn.

Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+
Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+
Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+
Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+
Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+
Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+
Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+
Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+
Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+
Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+
Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+
Nguồn: