Chủ tịch Đà Nẵng ký quyết định kỷ luật một số lãnh đạo sở, ngành

Thông tin từ Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng chiều 19/4 cho biết Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã ký quyết định kỷ luật một số cán bộ chủ chốt trên địa bàn.

Ông Lê Quang Nam, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng. (Nguồn: Danang.gov.vn)

Ông Vũ Quang Hùng, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách vì buông lỏng vai trò tham mưu quản lý nhà nước về trật tự xây dựng đô thị, để xảy ra các sai phạm về xây dựng đô thị.

Ông Lê Quang Nam, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách do vi phạm trong việc tham mưu Thường vụ Thành ủy ra chủ trương cho doanh nghiệp triển khai đồng thời quyết định chủ trương đầu tư và đánh giá tác động môi trường, vi phạm Luật Bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, Chánh Thanh tra thành phố Đà Nẵng Trần Huy Đức và bà Lê Thị Thu Hạnh, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng cũng bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách vì vi phạm trong việc ký tên tập thể vào văn bản có nội dung tố cáo, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm; sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị không đúng quy định hiện hành.

Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng ra quyết định kỷ luật ông Mai Đăng Hiếu, nguyên Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ thành phố bằng hình thức cảnh cáo vì có những hành vi thiếu chuẩn mực trong giao tiếp, thực hiện không đúng chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm quy định về nhiệm vụ của đảng viên khi ra nước ngoài; vi phạm pháp luật về đất đai.