Lâm tặc “thảm sát” rừng ở Quảng Nam: Tạm đình chỉ 6 cán bộ kiểm lâm

Liên quan đến 2 vụ phá rừng quy mô lớn xảy ra tại rừng phòng hộ Sông Kôn (huyện Đông Giang) và rừng phòng hộ Nam Sông Bung (huyện Nam Giang, Quảng Nam), 6 cán bộ kiểm lâm địa bàn bị đình chỉ công tác.

Ngày 4/4, Chi Cục kiểm lâm tỉnh Quảng Nam cho biết, đã có quyết định tạm đình công tác đối với 6 cán bộ kiểm lâm địa bàn BQL rừng phòng hộ Sông Kôn và Nam Sông Bung vì để xảy ra phá rừng.

Cụ thể, trong vụ phá rừng trái phép tại xã Tà Lu và lâm phận Sông Kôn (huyện Đông Giang), do không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao, để lâm tặc phá 33 cây rừng, với tổng khối lượng cây đứng hơn 72,6m3 gỗ các loại.

Chi Cục kiểm lâm tỉnh Quảng Nam quyết định đình chỉ đối với ông Phan Thanh Minh, Trạm trưởng Trạm QLBVR số 3, BQL rừng PH Sông Kôn và ông Đặng Thi, Kiểm lâm địa bàn xã Tà Lu. Thời gian đình chỉ công tác 15 ngày.

Hiện trường vụ phá rừng phòng hộ Sông Kôn.

Riêng vụ phá rừng trái phép tại rừng phòng hộ Nam Sông Bung, tại Khoảnh 1, 3, Tiểu khu 335, (xã Chà Val, huyện Nam Giang, Quảng Nam), có 33 cây Lim Xanh và 1 cây Xoan Đào bị triệt hạ, khối lượng gỗ thiệt hại khoảng 235m3.

Do không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao, để xảy ra khai thác gỗ trái phép trên địa bàn được giao, 4 cán bộ kiểm lâm bị đình chỉ công tác 15 ngày gồm ông A Vô Tô Vích, Trạm trưởng Trạm QLBVR Chà Vàl, BQL rừng PH Nam Sông Bung; ông Trần Kim Hoàng, Phụ trách Trạm QLBVR Tà Pơ, BQL rừng PH Nam Sông Bung; ông Nguyễn Nhị, Kiểm lâm địa bàn xã Chà Vàl và ông Nguyễn Trường Tiến, Kiểm lâm địa bàn xã Tà Pơ.

Hiện trường vụ rừng lim quý hiếm tại rừng phòng hộ Nam Sông Bung (huyện Nam Giang, Quảng Nam).

Cùng ngày, ông Lê Trí Thanh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, sau khi công bố email cá nhân của mình ông đã nhận được 6 email của các cá nhân tập thể trong việc tố giác các hành vi xâm hại rừng cũng nhưng hiến kế trong việc quản lý, bảo vệ rừng.

Dự kiến tuần tới tỉnh Quảng Nam sẽ tổ chức cuộc họp quan trọng nhằm đánh giá, tổ chức lại công tác quản lý bảo vệ rừng, công tác cán bộ của bộ máy bảo vệ rừng.

Nguồn: