Việt Nam tăng cường thực thi pháp luật về động vật hoang dã

Là chủ đề buổi tọa đàm do CHANGE và WildAid cùng nhiều đối tác tổ chức ngày 30/1.

Ảnh minh họa từ internet.

Thực tế thực thi pháp luật cho thấy nhằm tăng cường hiệu quả trong đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật, ngăn chặn các hành vi buôn bán, tiêu thụ động vật hoang dã, Việt Nam đã và đang nỗ lực trong cả xây dựng và ban hành chính sách, pháp luật, tổ chức thực thi pháp luật.

Nhiều văn bản liên quan đến các chính sách bảo vệ động vật hoang dã được ban hành, trong đó có nhiều đạo luật quan trọng như: Luật Bảo vệ và Phát triển Rừng (2004), Luật Đa dạng sinh học (2008), Các luật về xử lý vi phạm bao gồm: Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng Hình sự, Luật xử lý vi phạm hành chính. Về chính sách xử lý hình sự, năm 2015 Quốc hội khoá XIII đã thông qua Bộ luật Hình sự năm 2015, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, và sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

Các đạo luật này có nhiều nội dung sửa đổi, bổ sung quan trọng liên quan đến các quy định về quản lý, bảo vệ động vật hoang dã, tạo cơ sở pháp lý rõ ràng, cụ thể, đầy đủ hơn cho đấu tranh phòng chống loại tội phạm này.

Tuy nhiên, để đưa pháp luật gần hơn với cuộc sống, giúp cho người dân thấu hiểu được những khó khăn trong quá trình thực thi pháp luật, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về vấn đề bảo vệ động vật hoang dã, là một vấn đề còn nhiều nan giải. Vì thế, động thái hỗ trợ Chính phủ thực thi pháp luật về động vật hoang dã là cần thiết.

Buổi tọa đàm “Việt Nam với những nỗ lực tăng cường thực thi pháp luật về động vật hoang dã” cũng là sự kiện đầu tiêu trong chuỗi hoạt động của CHANGE và WildAid tại Việt Nam nhằm hướng tới mục tiêu này. Nhiều người nổi tiếng như Hoa hậu Phạm Hương,  Á hậu Lệ Hằng, nhà báo Trác Thúy Miêu… sẽ là đại sứ thiện chí của chiến dịch.

Nguồn: